ВУЗ ШАГ

Цікавинки з методичної скриньки

 

ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ У  ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ КУЛЬТУРНО ІСТОРИЧНОЇ СПАДЩИНИ  Трифонова Т.Т. -СКАЧАТИ

Родинні збори в дитячому садку - СКАЧАТИ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ,ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ УМІНЬ ПЕДАГОГА«РОЛЬ ДОРОСЛОГО В РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ІГОР» Вихователь – методист ККДНЗ № 207 Трифонова Т.Т. -СКАЧАТИ

Методичний посібник для педагогів дошкільних закладів «Стратегія впровадження освіти для сталого розвитку в освітньо - виховний процес дошкільного закладу» –  Кривий Ріг, 2013. – 99 с. скачати

                                                            

ІНФОРМАЦІЯ "ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ "ДИТИНА В ДОШКІЛЬНІ РОКИ"   СКАЧАТИ

 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ "ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ" СКАЧАТИ

 

 

МЕТОДИЧНА РЕКОМЕНДАЦІЯ "ГУРТКОВА РОБОТА" СКАЧАТИ 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ "ОРГАНІЗОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ" СКАЧАТИ

 

 

ПОРАДИ МЕТОДИСТА "ПІДГОТОВКА ДИТИНИ ДО ШКІЛЬНОГО ЖИТТЯ" СКАЧАТИ

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕННЯ В ПОРТФОЛІО ВИХОВАТЕЛЯ   СКАЧАТИ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НА ТЕМУ: "ВЧИМОСЯ СКЛАДАТИ ПОРТФОЛІО" СКАЧАТИ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ "ПЕДАГОГІЧНА РАДА В СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ" СКАЧАТИ 

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ "СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ДОШКІЛЬНИКА: СУТЬ ТА УМОВИ" СКАЧАТИ

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ "ВИВЧАЄМО ДОРОЖНІ ЗВУКИ" СКАЧАТИ

КОНСУЛЬТАЦІЯ  ДЛЯ  ПЕДАГОГІВ

Організація чергування в ДНЗ

У молодшій (в кінці року) групі діти починають чергувати, тобто починають систематично вико­нувати певну справу, потрібну для всього колективу.

В програмі підкреслюється, що особливе виховне значен­ня мають чергування в старшій групі. Вихова­тель цієї групи звертає дедалі більшу увагу на те, як діти виконують доручені їм чергування, чи беруться вони за ро­боту за власним почином, чи бережно ставляться до мате­ріалів та інструментів у процесі праці, чи дружно працю­ють, як розподіляють свої обов'язки. В поведінці дітей саме цього віку найяскравіше виявляється те, як діти підготов­лені до школи, якими вміннями і знаннями вони володіють, що треба педагогові ще зробити для того, щоб якнайкра­ще підготувати дітей до школи. Організовуючи чергування, вихователь формує у дітей потрібні навички відповідно до їх віку і здібностей. У школі процес виховання за, допо­могою чергування триває, набуває складнішої форми.

Таким чином, виховна роль чергувань цілком очевидна, а організація їх у дитячому садку є одним з основних зав­дань. Організація чергувань полягає в чіткому розподілі ви­дів чергувань, виборі колективів чергових, визначенні кола їх обов'язків і послідовності виконання, в розподілі обов'яз­ків між черговими і організації їх робочого місця. Читати далі...

План проведення  Місячника пропаганди  Конвенції ООН про права інвалідів  СКАЧАТИ

 

ПЛАН заходів з проведення у 2014 році Всеукраїнського тижня права  СКАЧАТИ 

 

Місячник «Здорова дитина – майбутнє України» 

Згідно річного плану роботи відділу освіти , керуючись Законом України «Про фізкультуру та спорт» щороку у листопаді  проводиться акція «Здорова дитина – майбутнє України», яка планується за тематичними тижнями. Тиждень здоров′я допомогає дітям опанувати знання про здоров′я, засоби його збереження, вплив на здоров′я шкідливих звичок, формування здорового способу життя та уникнення хвороб. Тиждень гігієни дитини спрямований на виховання у них культурно-гігієнічних навичок. В ході тижня безпеки діти освоюють правила безпечної поведінки у повсякденному житті та у надзвичайних ситуаціях. Формування правил поведінки, вивчення етикету вирішується під час тижня гарних манер та здорових звичок. Робота здійснюється в 3-х напрямках: з педагогами, дітьми і  батьками  та в різних формах (консультації, проблемні ситуації, комплексні заняття, брейн-ринги, вікторини, анкетування тощо). Усі форми, методи і прийоми роботи з дошкільниками застосовуються відповідно до принципу природовідповідності та здоров′язбереження, з урахуванням вікових, анатомо-фізіологічних та психоемоційних характеристик кожної дитини.

 З метою поліпшення якості освітньо-виховної роботи з вихованцями з питань особистої безпеки та захисту життя, пропаганди здорового способу життя серед дітей та батьків, удосконалення теоретичних знань та практичних навичок педагогічних працівників, формування у дітей дошкільного віку ціннісного ставлення до власного життя та здоров'я в комунальному комбінованому дошкільному навчальному закладі №207 стартувала щорічна листопадова акція «Здорова дитина – майбутнє України» з 03.11.14 по 28.11.14р.

 

План місячника «Здорова дитина – майбутнє України» СКАЧАТИ

 

Тиждень безпеки дитини СКАЧАТИ

 

Тиждень гігієни дитини  СКАЧАТИ

 

Тиждень здорових звичок СКАЧАТИ

 

Тиждень здоров'я СКАЧАТИ

 

 

ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ В ККДНЗ № 207 НА 2014-2015 Н.Р.

 

Очікувані результати: Члени педагогічної ради зможуть зробити внесення пропозицій і коректив до регламентації і організації діяльності педагогічного колективу закладу в новому навчальному році; ознайомлення з планом роботи на навчальний рік, усвідомлення основних цілей і задач, перспектив розвитку закладу; визначення відповідальних за конкретні результати роботи ЧИТАТИ ДАЛІ....

 

НАВЧАЛЬНИЙ  ПРОЦЕС

Робота дошкільного закладу організована у відповідності  до  Положення про дошкільний навчальний заклад власного Статуту, річного планування.

    Пріоритетними формами та методами  навчання та виховання є використання інтерактивних та інтегративних технологій, диференційованих форм організації освітнього процесу,визнання індивідуальності, самобутності кожного вихованця як особистості. 

                             МЕТА   І ЗАВДАННЯ:

Метою виховання дітей дошкільного віку є: виховання всебічно розвиненої гармонійної особистості, залучення дітей до національних і загальнолюдських цінностей, захист інтересів і прав дитини, як особистості, забезпечення умов для індивідуального творчого розвитку.

- виховання громадянина України;

- виховання поваги до Конституції України, держави, символів України, прав та свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, свідомого ставлення до обовязків людини, громадянина;

- формування гармонійної особистості;

- формування основних форм загальнолюдської моралі;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної свідомості;

- створення умов для здобуття дітьми дошкільного віку безперервної дошкільної освіти, розвитку їх творчих здібностей, нахилів;

- створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного віку;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- збереження і зміцнення фізичного і психічного здоровя.   ЧИТАТИ ДАЛІ...

 

 

МЕТОДИЧНА  РОБОТА

   Зміст методичної роботи в закладі будується на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психоголо-педагогічної літератури, інструктивно- методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, інформації про перспективний педагогічний досвідів

      В наявності нормативно-правові та інструктивно-законодавчі, концептуальні, урядові документи, наукова література, всі періодичні видання з дошкільної освіти: - Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»;    ЧИТАТИ ДАЛІ....

 

 

Місячник "Правила поведінки біля води, на водоймищах та річках взимку!"

Згадуємо правила поведінки на льоду та на водоймах у зимовий період
От і перші морози. Стовпчик термометра впевнено тримається на мінусових позначках. Наші водойми поступово вкриваються першою ще тонкою та ненадійною кригою. Вона завжди небезпечна, а до того ж ще й зрадлива: без шуму та тріску крига раптово провалюється під ногами. Особливо слабкою вона буває в заростях прибережного очерету, адже тут вона вся пронизана стеблами рослин. Небезпечний для пересування матовий білий лід з жовтуватим відтінком.
 

 Запам'ятайте! Лід може підвести нас і восени, взимку і навесні.
Тож, шановні діти і дорослі , нагадуємо основні правила поведінки на водоймах взимку:
Найбільш небезпечна крига –перша і остання. У цей час значно підвищується загроза нещасних випадків на льоду , особливо серед дітей дошкільного  і шкільного віку, адже крига ще надзвичайно тонка, неміцна і не витримує маси навіть маленької дитини .

·        
У жодному разі не можна виходити на тонкий лід та перевіряти його міцність ударом ноги. Не можна також стрибати та бігати по льоду, збиратися великими групами на одному місці. Знайте, що зараз, на початку зими, небезпечною є середина водоймища, а в кінці зими - прибережні ділянки.
 Забороняється виходити на недостатньо міцний лід.

·        
Якщо ж ви все таки опинилися у крижаній воді, а поряд нікого немає, розставте широко руки та намагайтеся утримуватися на поверхні.

Пам’ятайте, що енергійні рухи під час перебування у воді сприяють швидкому охолодженню. Тому старайтеся без різких рухів виповзти на міцний лід у бік, звідкіля прийшли та повзти до берега, відштовхуючись ногами від краю льоду.

·        
Надаючи ж допомогу людині, що провалилася під лід, ні в якому разі не можна підходити до неї стоячи, потрібно наближатися лежачи, розкинувши в сторони руки та ноги, використовуючи дошки або інші предмети, які є під руками. Лежачи на одному з таких предметів, закріплених мотузкою на березі або на твердому льоду, особа, яка надає допомогу, повинна наблизитися до потерпілого на відстань, яка дозволить подати мотузку, пояс або багор. Коли поруч нічого немає, то 2-3 чоловіка лягають на лід і ланцюжком просуваються до постраждалого, утримуючи один одного за ноги, а перший подає жертві ремінь або шарф.
Граючись снігом, треба бути дуже обережним. Кинута в людину сніжка може завдавати чималих травм. Обмерзла кригою сніжка не тільки травмуватиме людину, але й розіб’є вікно, а його відламки можуть травмувати людей, які знаходяться внизу.

·        
Під час сильних морозів треба слідкувати, щоб не було відмороження рук, ніг, вух. Після переохолодження потрібно негайно зайти у тепле приміщення.

Окремо звертаємося до батьків: пильнуйте своїх дітей, не будьте байдужими до них, нагадуйте їм про те, як потрібно поводитись біля води під час кригине дозволяйте їм без вашого нагляду гратися поблизу річок, ставків. 

Будьте обережні! Бережіть своє життя!

 

ПЛАН ЗАХОДІВ  ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЗАПОБІГАННЯ ТРАВМАТИЗМУ В ПОБУТІ, ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВНА ВОДНИХ ОБ’ЄКТАХ СЕРЕД УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2014-2015 Н.Р   СКАЧАТИ ТУТ

 

"ТИЖДЕНЬ  ГРИ"

 

Рекомендації  про проведення в дошкільному навчальному закладі «Тижня  гри»

 

На допомогу педагогам дошкільного навчального закладу.

 

 

 

1.  « Тиждень гри» проходить  проводиться з 12 січня по 16січня 2015 року в усіх групах  дошкільних закладу.

 

 

2. Цілі і завдання тижня «Тижня гри»

 • привернення уваги всіх педагогів, спеціалістів, батьків до призначення дитячої гри; визначення її місця в режимі роботи дошкільних освітніх установ;
 • підвищення професійного рівня педагогів дошкільних освітніх установ з усіх питань організації ігрової діяльності дітей;
 • трансляція передового педагогічного досвіду в широку практику роботи дошкільних освітніх установ;
 • розвиток у дітей інтересу до різних видів ігор та підтримка їх вільної творчої самореалізації в грі;
 • оптимальне використання наявного в дошкільних освітніх установах грального обладнання, посібників та інших засобів і матеріалів, сприяють активізації ігрової діяльності дітей;
  • залучення батьків до активного обговорення питань створення умов для розвитку гри дитини вдома.

3. В рамках Тижня в дошкільному навчальному закладі організовуються різні види ігор (сюжетно-рольові, рухливі, театралізовані, дозвільні, дидактичні та ін.) Особливу увагу приділено створенню умов для самодіяльних ігор дітей. Кожна група дошкільного освітнього закладу самостійно визначає план заходів, що проводяться.

 

Це можуть бути:

 

 • конкурси дитячих споруд;
 • виставки дитячого малюнка ігрової тематики;
 • виготовлення руками дітей і батьків іграшок-саморобок;
 • організація ремонту грального обладнання;
 • передача досвіду сім'ї дитячому саду (цікаві ігри в родині, бабусині забуті ігри);
 • створення умов ігрового середовища, атрибутики для самодіяльних ігор дітей;
 • естафети та змагання за участю батьків;
 • навчання батьків дитячим іграм;
 • презентації авторських ігор-посібників;
 • спільні ігри дітей різного віку;
 • виготовлення ігрових костюмів і атрибутики для сюжетних і театралізованих ігор.

4.  Проводиться комплекс заходів разом з батьками, який може включати:

 • майстер-класи  батьків;
 • ярмарки іграшок та ігрових посібників;
 • конкурси "Сімейні ігрові традиції" і т.п.;
 • практикуми з виготовлення ляльок для театралізованої гри батьками;

 

5. Результатом проведення  «Тижня гри» може бути нагородження дошкільнят грамотами, призами за участь у конкурсах, що проводяться в рамках тематичного тижня.

 

 

 

МІСЯЧНИК                                                                                    "ВОГОНЬ  ДРУГ - ВОГОНЬ  ВОРОГ!"

 

 

"СУЧАСНЕ ЯКІСНЕ ЗАНЯТТЯ МАЄ БУТИ ТАКИМ, ЩОБ ДІТИ З НЕТЕРПІННЯМ ЧЕКАЛИ ЙОГО..."

Проводячи тиждень сучасних занять, потрібно так організувати життя малят, щоб саме воно стало своєрідним, захоплюючим заняттям, у процесі якого без перевантаження, з радістю діти набувають необхідних знань і вмінь, повноцінно розвивають свої здібності... Дитині потрібно відчувати себе розумною. Сучасне заняття має бути цікавим і приємним для дітей, насиченим ігровими прийомами, елементами гри-драматизації, розвивати пізнавальні здібності дітей, моральні та естетичні якості. Робота педагога на заняттях повинна поєднуватися з роботою поза заняттями, –  тільки тоді діти зможуть засвоїти той великий об'єм знань і вмінь, який передбачений програмою. Тому заняття не є єдиною важливою формою, яка дозволяє комплексно вирішити всі завдання. Головна вимога до сучасного заняття - максимальна розумова активність вихованців. Тому організувати навчання слід так, щоб діти якнайбільше діяли, міркували, відповідали. 

Як виглядає цікаве та сучасне заняття в ДНЗ?
 

Традиційно заняття в ДНЗ – це форма організації навчально–виховного процесу. Заняття в ДНЗ здійснюється в певному місці (у приміщеннях ДНЗ) з певною віковою групою дітей (молодші, середні, старші групи). При чому, заняття в ДНЗ обмежене за тривалістю у визначеному режимом часі.

Натомість цікаве та сучасне заняття в дитячому садку може здійснюватися поза приміщеннями ДНЗ – на вулиці, у парку, в музеї, на підприємстві… Сучасне заняття в ДНЗ не повинно обмежуватися часовими рамками, а продовжуватися згідно зацікавленостей учасників – дітей та дорослі ЧИТАТИ ДАЛІ...

 

Методичні рекомендації  "ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКИ ТА ФІЗКУЛЬТПАУЗИ"

 

Перші ознаки втоми дітей п'ятого року життя проявляються через 7-9 хв, а в дітей-шестиліток - через 10-12 хв.

Малі форми активного відпочинку (фізкультхвилинка, фізкультпауза) допомагають запобігти розумовій втомі, пов'язаній з активною розумовою діяльністю дітей та тривалим сидінням.

Згідно з методичними рекомендаціями, фізкультхвилинка проводить­ся під час навчальних занять упродовж 2-3 хвилин, а фізкультпауза - між заняттями і триває 5-10 хв. Комплекси вправ для малих форм активного відпочинку потрібно змінювати кожні 2-3 тижні. Змінювати можна не весь комплекс, а лише окремі вправи, вихідні положення, амплітуду рухів, що створює враження новизни, завдяки чому діти виконують вправи із задово­ленням.  ЧИТАТИ ДАЛІ...

 

 

Рекомендації для вихователів щодо організації дитячого дозвілля влітку

 

Одним з найважливіших питань в роботі дошкільного навчального закладу в літній період є організація дозвілля дітей. З одного боку, гарна погода і можливість проводити достатньо часу на свіжому повітрі багато в чому знімають гостроту цієї проблеми. Проте звичні ігри дітям швидко набридають, і якщо їх активність не знаходить застосування, вони прагнуть заповнити свій час самими різними формами діяльності і за відсутності керівництва здатні завдати шкоду як самим собі, так і оточуючим.

Педагогові важливо знайти баланс між самостійною активністю дітей і педагогічно організованим дозвіллям, щоб заходи і свята не ставали самоціллю, а органічно впліталися в життя дошкільного закладу. ЧИТАТИ ДАЛІ ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1
2
3
4
5
urok-ua.com > Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
счетчик посещений Вчитель інфо