Методична робота

 

ВИХОВАТЕЛЬ-МЕТОДИСТ Тесленко Ліна Михайлівна

Методист – політ думок у безхмар’я до висот.
Це – професія душі, це – скарбниця знань усіх.
Методист – учитель, друг і порадник, а навкруг.
Біля нього скільки світла, що творчість квітами розквітла.
Методист – це в серці стук, працьовитість вмілих рук.
Це методики криниця і майстерності крамниця.

 

                                                                                                                      

 

Методичний кабінет є «мозковим центром» дошкільного закладу та акумулює кращий досвід колективу. Трифонова Т.Т. організовує методичну роботу з педагогами, вирішуючи основні напрями діяльності колективу, серед яких обов’язковим є збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я вихованців, забезпечення розвивального середовища і створення оптимальних умов для особистісно орієнтованого навчання та розвитку творчої особистості дитини.

   У методичному кабінеті зібрано фахову літературу, педагогічні періодичні видання, творчі напрацювання педагогів, кращі зразки конспектів занять, свят, розваг, постійно організовується виставка новинок методичної літератури.

 

 

 

Методична робота в дошкільному закладі ґрунтується на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки з урахуванням професійної та особистої зрілості педагогів.

   Методична робота спрямована на:

•    вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя;

•    стимулювання творчого потенціалу;
•    підвищення педагогічної культури вихователів;
•    вдосконалення педагогічної майстерності;
•    розвиток спеціальних умінь та навичок;

•    формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

   Методична робота базується на таких принципах:
•    гуманізм, демократизм;
•    педагогічна співпраця з вихователем;
•    робота в режимі довіри, доброзичливості;
•    творча атмосфера, стимулювання творчої активності;
•    допоміжно-регульований контроль;
•    надання вихователеві права вибору;
•    системність методичних заходів;
•    щоденна допомога;
•    випереджальний характер методичної роботи.

   Зміст методичної роботи реалізується через такі форми:
   Колективні:

 • інструктивно-методичні наради;

 • педагогічні ради;

 • педагогічні читання;

 • теоретичні семінари;

 • семінари-практикуми;

 • колективні перегляди освітнього процесу.

   Групові:

 • методичні об'єднання вихователів дошкільних груп;

 • робота творчих груп;

 • консультації.

   Індивідуальні:

 • наставництво;

 • самоосвіта;

 • взаємовідвідування;

 • робота над проблемними питаннями;

 • атестація.

 

 

 

 

 

 Згідно наказу МОН України від 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину в дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» тривалість проведення гурткової роботи – 15-25 хв. (1раз на тиждень)залежно від віку дітей. Недопустимо проводити заняття в гуртках за рахунок часу,відведеного на прогулянку та денний сон.

У дні коли немає занять з фізкультури і плавання,проводяться фізкультурні комплекси під час денної прогулянки.

 

Для дiтей вiком вiд 1 до 3 рокiв проводяться заняття тривалiстю до 10 хвилин.

Тривалiсть одного заняття:

у молодшiй групi — не бiльше 15 хвилин;

у середнiй — 20 хвилин;

у старшiй — 25 хвилин.

Максимально допустима кiлькiсть занять у першiй половинi дня в молодшiй та середнiй групах не перевищує двох, у старшiй — трьох органiзованих навчальних занять. У рiзновiкових групах тривалiсть навчальних занять необхiдно диференцiювати, орiєнтуючись на вiк кожної дитини.

У серединi та наприкiнцi занять, що потребують високого iнтелектуального напруження чи статичної пози дiтей, необхiдно проводити фiзкультурнi хвилинки.

Тривалiсть перерв мiж заняттями має становити не менше 10 хвилин.

 

ПРИМІТКА : з урахуванням індивідуальних схильностей,можливостей,інтересів дітей  та побажань їхніх батьків розпочинати  в індивідуальному порядку достроковий перехід  добукварного  етапу в оволодінні елементами грамоти згідно програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», розділ  «Мовленнєвий розвиток».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1
2
urok-ua.com Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання Вчитель інфо