Дистанційна робота на час воєнного стану

 

Шановні БАТЬКИ!  Універсальна онлайн дошка-Padlet – це мультимедійний ресурс для  дистанційної роботи. За допомогою Padlet-дошки ми будемо асинхронно з Вами співпрацювати. Ви можете заходити за посиланням у зручний для вас час та виконувати рекомендаційні завдання з вашою дитиною

ПОСИЛАННЯ ДЛЯ КОЖНОЇ ВІКОВОЇ ГРУПИ здо №207"

ГРУПА РАНЬОГО ВІКУ "КУРЧАТКО":  http://padlet.com/elegantissimo3/273v0bit0boe89ii

ГРУПА СЕРЕДНЬОГО ВІКУ "ДЗВІНОЧОК" : http://padlet.com/irinaduhnaya/irina1

ГРУПА СЕРЕДНЬОГО ВІКУ "ГОРОБИНКА":https://padlet.com/irinadavydenko082/cgou5a90160nivgx

ГРУПА СТАРШОГО ВІКУ "КОЛОСОК" : http://padlet.com/elena196224/elena1962 

ГРУПА СТАРШОГО ВІКУ "ПРОМІНЧИК" : http://padlet.com/snegana725/cj11x38elu9a5afa

ГРУПА СТАРШОГО ВІКУ " РОМАШКА":  http://padlet.com/irina_kalinina/irina1955

СТОРІНКА КЕРІВНИКА МУЗИЧНОГО:  https://padlet.com/vz7850773/padlet-fpgze9jfdh46wsji

СТОРІНКА ВЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА: https://padlet.com/LogoDigest/padlet-b7is61m92n2hkbm2 

СТОРІНКА ВЧИТЕЛЯ - ДЕФЕКТОЛОГА:  https://uk.padlet.com/galunas19091990/padlet-xijk755qx18fj37b

СТОРІНКА ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА:https://padlet.com/oparaalona06_/padlet-xccdd269q2k1cepa

 

Наша сторінка на YouTube  https://www.youtube.com/channel/UC_y1oy07AYKIi5I070Zwgtw

ПРО ОКРЕМІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У 2022/2023 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

СУЧАСНЕ ДОШКІЛЛЯ ПІД КРИЛАМИ ЗАХИСТУ

ПЛАТФОРМА РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНЯТ "НУМО"
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Це Положення визначає  основні засади організації та запровадження дистанційного  навчання  в  КЗДО КТ №207 КМР під час карантину та воєнного стану в країні.

1.2.  У  своїй  роботі  з  впровадження  дистанційного  навчання заклад освіти  керується чинними документами:

— Конституцією України;

— Цивільним кодексом України;

— Законом України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017;

— Положенням про дистанційне навчання, затвердженого наказом МОН України від 14.07.2015 №761, наказом  МОН  №466  «Про  затвердження  Положення  про  дистанційне навчання» від 25.03.13 р.

1.3.  Під  дистанційним  навчанням  розуміється    процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається  в основному  за  опосередкованої  взаємодії  віддалених  один  від одного  учасників  освітнього процесу, яке функціонує  на  базі  інформаційно-комунікаційних технологій.

1.4.  Метою  дистанційного  навчання  є  надання  освітніх  послуг здобувачам  освіти для набуття ними знань, умінь і навичок відповідно до освітніх програм  шляхом застосування  сучасних  інформаційно-комунікаційних  технологій.

1.5.  Завданням  дистанційного  навчання  є  забезпечення  здобувачів освіти     можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти.

1.6.  У цьому Положенні терміни і поняття вживаються у таких значеннях:

 • дистанційна  форма  навчання  —  форма  організації  освітнього процесу  у закладі освіти, яка забезпечує реалізацію дистанційного навчання в умовах карантину/воєнного стану;
 • технології  дистанційного  навчання – комплекс  освітніх  технологій, включаючи інформаційно-комунікаційні, що надають можливість реалізувати процес дистанційного навчання у  закладі;
 • інформаційно-комунікаційні  технології  дистанційного  навчання – технології  створення,  накопичення,  зберігання  та  доступу  до  веб-ресурсів (електронних ресурсів) навчальних дисциплін (програм), а також забезпечення організації і супроводу освітнього процесу за допомогою засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку, у тому числі мержі Інтернет;  
 • Веб-середовище дистанційного навчання – системно організована сукупність вебресурсів навчальних дисциплін (програм),  програмного  забезпечення  управління  веб-ресурсами,  засобів  взаємодії  суб’єктів  дистанційного навчання та управління дистанційним навчанням.
 • –веб-ресурси  навчальних  дисциплін  (програм) –систематизоване  зібрання  інформації  та  засобів  навчально-методичного  характеру,  необхідних  для  засвоєння  навчальних  дисциплін  (програм),  яке  доступне  через  Інтернет  за  допомогою  веб-браузера та/або інших доступних користувачеві програмних засобів;
 • система  управління  веб-ресурсами навчальних  дисциплін (програм) програмне  забезпечення  для  створення,  збереження,  накопичення  та передачі вебресурсів  а також  для забезпечення автризованого  доступу  субєктів дистанційного навчання до цих веб-ресурсів; 
 • суб’єкти  дистанційного  навчання  —  особи,  які  навчаються  (вихованці),   та  особи, які  забезпечують  освітній  процес  за дистанційною  формою навчання (педагогічні працівники);
 • асинхронний  режим  —  взаємодія  між  суб’єктами  дистанційного навчання,  під  час  якої  учасники  взаємодіють  між  собою  із  затримкою  у  часі, застосовуючи при цьому електронну пошту, форум, соціальні мережі тощо;
 • синхронний режим — взаємодія  між  суб’єктами  дистанційного навчання,  під  час  якої  учасники  взаємодіють  між  собою  безпосередньо у конкретному часі, застосовуючи при цьому онлайн режим.
 1. РЕАЛІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

2.1.Дистанційне  навчання  реалізовується  шляхом  використання  технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання в різних формах.

2.2. Дистанційна  форма  навчання  в  закладі освіти запроваджена відповідно до рішення педагогічної ради закладу освіти.

2.3.  Дистанційне  навчання  організовується  відповідно  до  робочих освітніх планів.

2.4. Дистанційне  навчання  організовується  для вихованців,  які перебувають вдома через запровадження карантину/воєнного стану.

2.5.  Веб-ресурси,  що  використовуються  в закладі для забезпечення  освітнього  процесу  за  дистанційною  формою  навчання,  мають бути апробовані педагогами закладу у своїй роботі.

2.6. Рішення щодо використання технологій дистанційного навчання у освітньому  процесі приймається педагогічною радою  закладу освіти.

3. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ

3.1. Освітній процес за дистанційною формою навчання здійснюється у таких формах: дистанційні навчальні заняття (вебінари),  виконання  проектних  завдань, практична робота, тощо.

3.2. Основними видами навчальних занять за дистанційною формою навчання є: заняття, практичні заняття, консультації та інші.

Заняття  —  це  навчальне  заняття,  під  час  якого  відбувається детальний  розгляд та засвоєння програмового матеріалу вихованцями.   Практичні  заняття  виконуються дистанційно.

Консультація  —  це  елемент  освітнього  процесу,  за  яким  вихованці  дистанційно  отримують  відповіді  від  педагога  на  конкретні  запитання  або пояснення  певних  теоретичних  положень  чи  аспектів  їх  практичного застосування (у формі чату, форуму та особистих повідомлень).

3.3. Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами дистанційного навчання під час навчальних занять, що проводяться дистанційно, забезпечується передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації в  асинхронному режимі.

3.4. Практичне заняття, яке передбачає виконання практичних (контрольних) робіт, відбувається дистанційно в асинхронному режимі.

3.5. До інших видів навчальних занять при здійсненні навчального процесу можуть відноситись ігри, поробки, малюнки, виконання проектів тощо. Ці види навчальних занять можуть проводитись дистанційно в  асинхронному режимі, що визначається робочою програмою навчальної дисципліни.

3.6.Створення  та  поповнення  інформаційних  ресурсів    дистанційного  навчання  здійснюється  педагогами закладу освіти. Відповідальність  за дистанційний курс несе його автор.

4. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

4.1. У закладі освіти   використання технологій дистанційного навчання зорієнтоване на вихованців, що перебувають на карантині/воєнний стан.

4.2. Технології дистанційного навчання можуть використовуватись при проведенні занять через мережу Інтернет під час карантину/воєнного стану.

4.3. Перелік занять чи тем освітніх програм, видів занять, які здійснюються за технологіями дистанційного навчання, визначаються педагогічною радою закладу.

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

5.1. Науково-методичне забезпечення дистанційного навчання включає:

методичні (теоретичні та практичні) рекомендації щодо розроблення та використання інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання;

змістовне, дидактичне та методичне наповнення веб-ресурсів навчального плану/навчальної програми підготовки.

5.2. Педагогічні працівники закладу повинні підвищувати свою кваліфікацію щодо організації та володіння технологіями дистанційного навчання.

5.3. Системотехнічне забезпечення дистанційного навчання включає:

апаратні засоби (персональні комп’ютери, мережеве обладнання, джерела безперебійного живлення, сервери, обладнання для відеоконференц-зв’язку тощо), що забезпечують розроблення і використання веб-ресурсів навчального призначення, управління навчальним процесом та необхідні види навчальної взаємодії між суб’єктами дистанційного навчання асинхронному режимі;

інформаційно-комунікаційне забезпечення із пропускною здатністю каналів, що надає всім суб’єктам дистанційного навчання навчального закладу цілодобовий доступ до веб-ресурсів і веб-сервісів для реалізації навчального процесу у асинхронному режимі;

програмне забезпечення загального та спеціального призначення, яке має бути ліцензійним або побудованим на програмних продуктах з відкритими кодами;

веб-ресурси навчальних дисциплін (програм), що необхідні для забезпечення дистанційного навчання, можуть містити:

методичні рекомендації щодо їх використання, послідовності виконання завдань, особливостей контролю тощо;

документи планування освітнього процесу (навчальні програми, навчально-тематичні плани, розклади занять);

відео- та аудіозаписи лекцій, семінарів тощо;

мультимедійні лекційні матеріали;

термінологічні словники;

практичні завдання із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;

віртуальні лабораторні роботи із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;

віртуальні тренажери із методичними рекомендаціями щодо їх використання;

ігри із методичними рекомендаціями щодо їх використання;

електронні бібліотеки чи посилання на них;

інші ресурси навчального призначення.

Перелік веб-ресурсів навчальних дисциплін (програм), необхідних для забезпечення дистанційного навчання, визначається закладом освіти залежно від профілю навчальної дисципліни.

Для забезпечення дистанційного навчання вихованців, заклад може створювати власні веб-ресурси або використовувати інші веб-ресурси, що рекомендовані МОН України.

 1. ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

6.1.Система дистанційного навчання в закладі освіти здійснюється з використанням навчальної інформації, розміщеної на сайті КЗДО КТ №207 КМР, рубрика «Дистанційне навчання».

 1. КЕРУВАННЯ СИСТЕМОЮ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

7.1.  Загальне керування  системою дистанційного навчання (ДН)  здійснює директор,  забезпечуючи:  проведення  заходів  для  здійснення  дистанційного навчання за  обраними напрямами (спеціальностями) за всіма видами освітньої діяльності;  фінансову  підтримку  дистанційного  навчання;  контроль  якостіта мотивацію  учасників  впровадження  дистанційного  навчання  в  закладі освіти.

7.2.  Оперативне  керування  ДН  здійснює  вихователь-методист закладу освіти;   до  функціональних  обов’язків  якого  входить  впровадження  та  розвиток  ДН; забезпечення  методичної,  системотехнічної та матеріально-технічної підтримки дистанційного  навчання.

7.3. Безпосереднє керування  ДН  здійснює адміністратор сайту ЗДО №207, до функціональних  обов’язків  якого  входить  впровадження  та  розвиток  дистанційного навчання.

urok-ua.com Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання Вчитель інфо