Державно-громадське управління

 

ЗВІТ КЕРІВНИКА

КОМУНАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №207 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ»

КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

АЛЄКСЄЄВОЇ НАТАЛІЇ ОЛЕКСАНДРІВНИ

ПЕРЕД  ГРОМАДСЬКІСТЮ ЗА 2020-2021Н.Р.

ВІД 31.05.2021Р.

 

1.Загальна характеристика.

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №207 комбінованого типу» Криворізької міської ради розпочав функціонування у 1967 році. Діяльність дошкільного закладу регламентується Конституцією України, Законом України «Про дошкільну освіту», Конвенцією ООН про права дитини, Положенням про дошкільний навчальний заклад, Статутом дошкільного закладу. Працює заклад за Базовим компонентом та програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

Групові приміщення забезпечені меблями, ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створено всі умови, обладнані спеціальні приміщення:

 • 1 музична зала;
 • 1 спортивні зала;
 • 2 кабінети логопедів;
 • 1 кабінет дефектолога;
 • 1 кабінет психолога;
 • 1 методичний кабінет;
 • прогулянкові майданчики для кожної вікової групи,
 • 2 спортивні майданчики;
 • дитячі городи;
 • автомістечко.

2.Склад вихованців

У 2020-2021  навчальному році  в дошкільному закладі функціонувало 8 груп:

1 група для дітей віком  до 3-х років, 7  груп для дітей від 3 до 6 (7) років, з них 3 групи для дітей з порушенням опорно-рухового апарату.

Цього року заклад відвідувало всередньому 118 дітей:

раннього віку – 18

дошкільного віку – 100

Випускається до школи –56 дітей.

За звітній період в дошкільний заклад прийнято  – 87 дітей

 1. Кадрове забезпечення

Навчальний процес в дошкільному закладі забезпечують 4 працівники:

– 24  осіб  технічного персоналу;

– 19 педагогів, в тому числі:

1 вихователь-методист, 2вчителя-логопеда, 1 вчитель-дефектолог,1 практичний психолог,  2 музичних керівника, 12 вихователів. З них 10 мають повну вищу освіту, 2 – базову освіту.

Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників. Таким чином, простежується поступове підвищення кваліфікації педагогів ЗДО.

Адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного  зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного : у поточному році проатестовано  3 педагога. Курси підвищення кваліфікації пройшли 3 осіб.

Станом на 31 травня 2021 року у закладі є вакансія 2 вихователя.

За звітній період в дошкільний заклад було прийнято вчителя-дефектолога, практичного психолога та 2 помічника вихователя.  Звільнено 2  людини,  з них: вихователь, помічник вихователя. Причини звільнення: власне бажання, перехід на інше місце роботи.

4.Пріоритетні напрямки діяльності ЗДО

Колектив дошкільного навчального у 2020-2021 навчальному році працював за такимипріоритетними  напрямками:

 • виховання безпеки життєдіяльності;
 • впровадження інтегративного  підходу до організації трудової діяльності дошкільників;
 • корекційно-реабілітаційна робота з дітьми з порушенням опорно-рухового апарату, яка проводиться на основі особистісно-орієнтованої моделі спілкування через креативний розвиток дітей та корекційну допомогу;
 • Модернізація змісту дошкільної освіти в умовах упровадження нової редакції Базового компонента дошкільної освіти, освітньої Програми «Українське дошкілля».

 

Пріоритетні завдання на 2021-2022 навчальний рік:

1.       Розпочати роботу з питань  сучасних пвдходів щодо комунікативно- мовленнєвої компетенції дошкільників засобами художньої літератури.

2.       Активізувати роботу щодо формування  формування в дітей чуття національної свідомості шляхом залучення їх до музичної діяльності та українського декоративного мистецтва

3.       Поглибити  та удосконалити подальшу роботу щодо питаннь формування у дітей дошкільного віку культури здорового способьу життя як складової їх психофізичного розвитку.На постійному контролі в адміністрації ЗДО знаходиться дотримання санітарно- гігієнічних вимог до умов та режиму виховання дітей.

Для здійснення оздоровчої роботи у ЗДО створено задовільні умови : спортивна зала,  спортивні майданчики з обладнаними на них доріжками здоров’я,  в кожній групі створений спортивний куточок.

Активне та систематичне впровадження оздоровлювальних технологій в освітньому  процесі дозволило покращити стан здоров’я вихованців, моніторинг якого регулярно здійснює медична служба.

 1. Медичне обслуговування

На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснює сестра медична старша Пунтус Інна Володимирівна. Головним завданням роботи медичного персоналу є дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, особливо зважаючи на актуальність загрози погіршення епідеміологічної ситуації в Україні та з метою попередження поширення коронавірусної інфекції проведення оздоровчо-профілактичної роботи кожного дня та організації харчування з дотриманням вимог НАССР.

Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей віку - 1 раз у квартал, а влітку кожен місяць. Проводиться огляд дітей на педикульоз один раз на 7 днів. Раз на рік проводяться обстеження дітей на ентеробіоз.

Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють у тісному контакті із медичним персоналом закладу по оздоровчо-профілактичній роботі, проведено ряд переглядів різних форм роботи з фізичного розвитку, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, коригуюча гімнастика, організація фізичних занять на свіжому повітрі.

Постійно проводиться моніторинг захворюваності дітей ЗДО.

Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний, проведено обстеження в бак лабораторії.

 1. Якість реалізації освітніх програм

Для ефективного розв’язання проблем навчання дітей, педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують в роботу сучасні методики.

З метою вивчення стану готовності дітей до навчання в школі практичним психологом було обстежено  56 дітей старших груп

По діагностичному зрізу функціональну готовність до школи показали 50 дітей, 1дитина  не готова  до школи у зв’язку з низьким рівнем  психосоціальної зрілості, 4 дитини  залишаються за висновками ІРЦ та рекомендаціями вчителів – логопедів, дефектолога. Батькам дитини, яка показала  низький рівень  психосоціальної зрілості,  психологом було надано онлайн консультації та рекомендації по підготовці дітини до школи.

 1. Управлінська діяльність

Безпосереднє керівництво закладом протягом 7 років здійснює завідувач Алєксєєва Наталія Олександрівна, яка має кваліфікаційну категорію спеціаліст вищої категорії.

З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у дошкільному закладі використовуються такі форми роботи:

– батьківська громада

– профспілковий комітет

– педагогічна рада

– загальні  онлайн збори батьків та трудового колективу

– комісія з охорони праці

– пожежно – технічна комісія

– онлайн наради та консультації.

Управлінські рішення  та дії завідувача в  поточному році були спрямовані здебільше на забезпечення працездатності колективу, виконання річних завдань:

– організація заходів з підготовки реалізації проектів у освітньому процесі;

– організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку;

– колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу, і тому зусиллями педагогів ведеться  Інтернет сайт закладу, сторінка на Фейсбуці.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348 в дошкільному навчальному закладі робота щодо звернень громадян з питань діяльності навчального закладу ведеться на належному рівні. Всі питання, зауваження та пропозиції не залишені без уваги та вирішені позитивно.В основному громадяни звертались з питань влаштування дітей до ЗДО, переводу дитини до іншої групи дошкільного закладу, відрахування дитини з дошкільного закладу, надання довідок працівникам закладу з місця роботи, надання довідок батькам про відвідування їх дітьми закладу, працевлаштування.За суб’єктом всі звернення були індивідуальними.Розроблено та затверджено графік особистого прийому громадян, інформацію розміщено на стенді «Для вас батьки» та на сайті закладу.Відсутність факту повторних звернень та скарг обумовлюється вжитими заходами щодо поліпшення ефективності роботи з даного напрямку, а саме:

- індивідуальний підхід до розгляду звернень громадян, детальне вивчення змісту звернення та підбір доцільних методів, шляхів розв’язання питань;

- максимально ефективний розгляд та реакція на усні звернення громадян;

- забезпечення максимальної ефективності зворотного зв’язку (телефонним зв’язком, індивідуальні консультації);

- подолання бар’єру у спілкуванні, взаємопорозумінні з представниками громадськості, є систематичне відвідування директором масових заходів за участю батьків вихованців;

- розгляд звернень у максимально короткі строки;

- якісна підготовка та контроль за отриманням відповіді на звернення;

- систематичний аналіз роботи із зверненнями громадян, систематизація основних питань за зверненнями;

- фіксація звернень громадян для виявлення суттєво важливих питань;

- окрема увага до кола питань, що цікавить громадян стосовно діяльності дошкільного закладу.

Всі звернення розглянуто і вирішено позитивно, надано вичерпні відповіді і пояснення. Повторних звернень не надходило.

 1. Організація роботи з сім’ями вихованців

Взаємодія із сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона розрахована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні проблеми батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Педагогічний колектив використовує для цього різні активні форми співпраці:

У жовтні спільно з батьками проведено виставку дитячої літератури «І мама і тато ці книжки читали».

У грудні  виставка Карнавальні костюми від сімейних кутюр’є..

У березні виставка Творчість в родині.

Також були проведені конкурси :

У листопаді Літературний конкурс «Вірш про нашу групу»

У травні батьків залучили до конкурсу дизайну клумб  та майданчиків «Освіта і садово-парковий дизайн»

 1. Соціальна активність дошкільного закладу

 

У 2020-2021 навчальному році педагогічний колектив брав участь у Всеукраїнських та міжнародних конкурсах, а саме:

 • IX-Всеукраїнський конкурс «Творчий вчитель-обдарований учень» (Куніц Олена Миколаївна)

Результат: Сертифікат. Лауреат у номінації « Освіта дошкільна».

 • Міжнародний конкурс творчих робіт та навчально-методичних розробок педагогів «Педагог-професіонал»(Міжнародний інноваційний центр «Perspektivaplus», м Тепліце, Чехія)( Алєксєєва Н.О.)

Результат : Диплом І місце ( номінація : найкращий проект)

 • Міжнародний конкурс творчих робіт та навчально-методичних розробок педагогів «Педагог-професіонал»(Міжнародний інноваційний центр «Perspektivaplus», м Тепліце, Чехія)( Тесленко Л.М.) місце ( номінація : найкращий відкритий показ)

Результат : Диплом ІІ місце

 • Міжнародний конкурс творчих робіт та навчально-методичних розробок педагогів «Педагог-професіонал»(Міжнародний інноваційний центр «Perspektivaplus», м Тепліце, Чехія)( Куніц О.М.)

Результат : Диплом ІІ місце місце ( номінація : найкращий проект)

 • Міжнародний конкурс творчих робіт та навчально-методичних розробок педагогів «Педагог-професіонал»(Міжнародний інноваційний центр «Perspektivaplus», м Тепліце, Чехія)( Сазонова Л.В.)

Результат : Диплом ІІ місце місце ( номінація : найкраща презентація)

 1. Організація харчування

Відповідно до штатного розпису заклад дошкільної освіти укомплектовано працівниками, які забезпечують організацію харчування.Систематичний контроль за організацією харчування здійснювали сестра медична старша.Харчоблок та групи в повній мірі забезпечені кухонним інвентарем, посудом, обладнанням.Комірник своєчасно подавала щомісячні та поточні заявки на продукти харчування відповідно до примірного двотижневого меню, затвердженого керівником закладу дошкільної освіти та погодженого з Головним управлінням Держпродспоживслужби. Відповідно до примірного двотижневого меню та картотеки страв, затвердженої керівником закладу дошкільної освіти, спільно з кухарем та комірником щодня складали меню-розклади на наступний день.До закладу дошкільної освіти приймали лише якісні продукти харчування і продовольчу сировину, за наявністю супровідних документів, які відповідали вимогам державних стандартів сертифіката якості, державні реєстри або висновок санітарно - гігієнічної експертизи, ветеринарні довідки. Умови зберігання продуктів харчування та продовольчої сировини в дошкільному закладі задовільні, відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.Медична сестра вчасно, за 30 хвилин до видачі їжі на групи, знімала пробу готових страв та робила запис про результати зняття кожної проби у Журналі бракеражу готової продукції.Кухар у присутності медичної сестри своєчасно відбирала добові проби в об’ємі порції для дітей молодшої вікової групи.У  закладі видача готових страв на групи здійснювалась відповідно до графіка видачі їжі. Помічники вихователів дотримувались санітарних правил при отриманні їжі з харчоблоку: їжу отримували у промаркованому посуді з кришками, у спецодязі.Працівники харчоблоку готували смачні страви відповідно до картотеки страв, меню-розкладу, дотримуючись технологій приготування страв.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі.З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку держпродспоживслужби.

Одним з надійних засобів захисту споживачів харчових продуктів є система НАССР.НАССР - HazardAnalysisCriticalControlPoints - система,що дозволяє передбачити оцінити ризики і запобігти випуск небезпечної харчової продукції, тим самим, забезпечити споживачам гарантії безпечності харчових продуктів. Система НАССРє науково-обґрунтованою системою, яка дозволяє гарантувати виробництво безпечних харчових продуктів шляхом ідентифікаціїі контролю небезпечних факторів: біологічного, хімічного і фізичного походження, починаючи від сировини до обігу та споживання готової продукції.

На сьогоднішній день застосування принципів НАССР
є обов'язковою вимогою законодавства ЄС, США, Канади, Японії
та багатьох інших розвинених країн світу, в тому числі й України, тому в закладі розроблена та введена в дію   система  запровадження та використання постійно діючих процедур, які базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторі

В ЗДОорганізований контроль за якістю продуктів харчування, що надходять. Прийом продуктів від постачальників, аналіз стану проводиться в присутності старшої медичної сестри.Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

 1. Система роботи щодо соціального захисту дитини

ЗДО №207  є державним закладом, в якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини. В своїй діяльності заклад регламентується Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законом України «Про охорону дитинства».

Для ведення цієї роботи в закладі наказом завідувача затверджується громадський інспектор. Щорічно інспектор  веде облік дітей  пільгових категорій та звітує про роботу, яка проводилась з цими сім’ями.

 1. Система роботи закладу щодо попередження травматизму 

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників освітнього процесу ЗДО  якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

За звітний період не зафіксовано випадки травмування дитини під час освітньо-виховного процесу. В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників.Систематично видаються накази з охорони праці.

Для працюючих розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці, робочі та посадові інструкції, які зберігаються на робочих місцях. Для проведення роботи з дітьми з проблем безпеки життєдіяльності, у методичному кабінеті є достатня кількість дидактичного матеріалу: демонстраційні картинки, дидактичні настільні ігри, добірки тематичної художньої літератури. Належна робота з профілактики нещасних випадків проводиться під час занять у вигляді різноманітної навчально-виховної роботи. Роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності у  закладі можна вважати достатньою.

Кожен працівник ЗДО проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання.

Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та медичного персоналу.

В розділі «Охорона праці і життєдіяльності дітей» були проведені спеціалістами тематичні консультації. Регулярно проводилися інструктажі з техніки безпеки. Також, вихователями усіх вікових груп планувалася і проводилася робота з дітьми для формування навичок безпеки життєдіяльності. Виготовлено плани евакуації. Проведено з 26 по 30 квітня 2021 року «Тиждень безпеки дитини та «День Цивільного захисту» - навчали дітей навичок протипожежної безпеки, правилам дорожнього руху, поводження в небезпечних екстремальних, життєвих ситуаціях. Проведено навчальний тренінг з евакуації вихованців та працівників. У батьківських куточках висвітлювалися такі теми: «Ваші діти повноправні громадяни України», «Обов’язки дорослих щодо безпеки і захисту дітей», «Надання першої допомоги при нещасних випадках».

 1. Робота зі зміцнення матеріально – технічної бази

Дошкільний заклад є комунальною  установою, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, оскільки на його розв’язання потрібні кошти.

Фінансово – господарська діяльність  закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим відділом освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради. 

На 2021 рік  для функціонування дошкільного закладу було виділено з місцевого бюджету 3934097,61 грн. з них:

Заробітна плата

2463002,98

Нарахування на оплату праці

546462,20

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

7600,00

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

21171,36 

Продукти харчування

128994,04

Оплата послуг (крім комунальних)

256749,38

Видатки на відрядження

255,00

Оплата теплопостачання

412781,20

Оплата водопостачання та водовідведення

17223,75

Оплата електроенергії

67263,42

Оплата інших енергоносіїв

9227,60

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

1160,00

Всього

3934097,61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

urok-ua.com Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання Вчитель інфо