ВУЗ ШАГ

Методичний вісник

Завдання на 2019-2020 рік.

Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 207 комбінованого типу" Криворізької міської ради функціонує з 1967 р.

Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 207 комбінованого типу" Криворізької міської ради створений як державний заклад в 2004 році.

Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 207 комбінованого типу" Криворізької міської ради  здійснює свою діяльність відповідно до Закону України “Про дошкільну освіту” , Статуту дитячого закладу № 207 ( реєстраційний номер 12271020000001642, дата реєстрації 03.02.2005 р.). Варіативна складова конкретизована дошкільним навчальним закладом відповідно до статуту з урахуванням особливостей мікрорайону, запитів батьків, індивідуальних потреб дитини.

Педагогічний колектив втілює в життя державну політику в галузі освіти, а саме:

*відбувається реалізація завдань державного стандарту дошкільної освіти України -Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція, /автор-наук. керівник Богуш А.М. МЦФР Накз МОНмолодьспорт від 22.05.2012 № 615(педагоги всіх груп ЗДО,спеціалісти ЗДО)

*комплексні освітні програми:

* Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» автор-упорядник Білан О.І. (лист МОНмолодьспорту про надання грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України" від 09.12.2011 № 1/1111601).

Діяльність ЗДО у 2019-2020 н.р. :

*продовжити поглиблене вивчення та впровадження в практику роботи інноваційно- розвиваючої технології « Теорія розвитку винахідницьких завдань-крок до успішного розвитку дитини»/ТРВЗ за Г.Альтшуллером/» як головне концептуальне питання педагогіки щодо вирішення завдань проблеми формування творчої особистості. /4-й етап роботи/

*продовжити роботу щодо реалізації обласного науково-методичного проекта : «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»/ІІ-етап роботи/

* поглиблена робота з питання корекційно-реабілітаційна робота з дітьми з порушенням опорно-рухового апарату та комунікативно –мовленнєвого розвитку дошкільників шляхом особистісно-орієнтованої моделі спілкування та корекційної допомоги.

Безпосередньо керує роботою дошкільного закладу завідувач Н.О.Алєксєєва відповідно до Статуту та річного плану роботи,яка забезпечує:

*реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу, раду дошкільного закладу;

*діє від імені закладу, представляє його від державних органах, в установах і громадських організаціях;

*в межах своєї компетенції видає накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;

*приймає на роботу та звільняє працівників закладу.

Педагогічна інноватика:

1.Корекційно-реабілітаційна робота з дітьми з порушенням опорно-рухового апарату та комунікативно –мовленнєвого розвитку дошкільників шляхом особистісно-орієнтованої моделі спілкування та корекційної допомоги.

2. Впровадження в практику роботи інноваційно- розвиваючої технології

« Теорія розвитку винахідницьких завдань-крок до успішного розвитку дитини»

/ТРВЗ за технологією інженера і письменника-фантаста

Генріха Сеуловича Альтшуллера. /»

3.Соціалізація дітей в сучасному освітньому просторі шляхом застосування педагогічних нововведень.

 

Пріоритетні завдання на 2018 – 2019 навчальний рік:

1.Розпочати роботу з питань впровадження інтегративного підходу до організації трудової діяльності дошкільників.

2.Подовження роботи з формування у дітей елементів здоров`язберігаючої компетентності та активної життєвої позиції щодо власної безпеки.

3.Поглибити подальшу роботу щодо соціалізації та мовленнэвої комунікації дитини у процесі ігрової діяльності.

Завданням методичної служби є:

* Вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя,
* Стимулювання творчого потенціалу,
* Підвищення педагогічної культури вихователів;
* Вдосконалення педагогічної майстерності;
* Розвиток спеціальних умінь та навичок;
* Формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

   Базується на принципах методичної роботи:

Педагогічна співпраця з вихователем
• Робота в режимі довіри, доброзичливості
• Творча атмосфера , стимулювання творчої активності
• Принцип допоміжне – регульованого контролю
• Надання вихователеві права вибору
• Системність методичних заходів
• Принцип “Я – повідомлень” у спілкуванні
• Щоденна допомога
• Випереджальний характер методичної роботи.

 Виходячи з цілей методичної роботи і вимог до особистості та діяльності педагога намагаємось здійснювати роботу за такими напрямками методичної роботи:

- курси підвищення кваліфікації;
- науково-практичні семінари;
- розв'язання актуальних освітніх проблем в творчих групах;
- узагальнення досвіду робіт педагогів.

  Методична робота з кадрами

* Підвищення рівня фахової майстерності педагогів
* Курсова перепідготовка
* Атестація педагогів
* Наставництво
* Педради
* Семінари
* Консультації
* Колективні перегляди
* Робота творчої групи

Навчання педагогів відбувається в інтерактивних формах спілкування, це:

- круглий стіл, диспут, консультації;
- інтерактивні лекції;
- навчальні тренінги;
- семінари, семінари-практикуми, науково-практичні семінари, семінари для педагогів спеціальних груп;
- вивчення структури та оснащення матеріального середовища; ;
- спостереження колективних форм діяльності дітей, індивідуальної самостійної роботи дітей, взаємовідвідування відкритих занять.

Педагогічна інноватика:

1.Корекційно-реабілітаційна робота з дітьми з порушенням опорно-рухового апарату та комунікативно – мовленнєвого розвитку дошкільників шляхом особистісно-орієнтованої моделі спілкування  та корекційної допомоги.

2. Впровадження  в практику роботи інноваційно-  розвиваючої  технології « Теорія розвитку винахідницьких завдань-крок до успішного розвитку дитини» /ТРВЗ за технологією  інженера  і письменника-фантаста Генріха Сеуловича Альтшуллера. /»

3.Соціалізація дітей  в сучасному освітньому просторі  шляхом  застосування педагогічних нововведень.

 

План роботи творчої групи.     Впровадження в практику роботи інноваційно- розвиваючої технології  « Теорія розвитку винахідницьких завдань-крок до успішного розвитку дитини»/ТРВЗ за Г.Альтшуллером/» як головне концептуальне питання педагогіки щодо вирішення завдань проблеми формування творчої особистості.     -    СКАЧАТИ

 

Пояснювальна таблиця до планування інших видів діяльності - СКАЧАТИ

 

 

Пояснювальна таблиця до планування календарної частини плану - СКАЧАТИ

 

 

Пояснювальна таблиця до спеціально організованої діяльності  - СКАЧАТИ

 

 

urok-ua.com > Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
счетчик посещений Вчитель інфо