ВУЗ ШАГ

Атестаційна скарбничка

 

Навчання вихователя продовжується все життя. Сучасна парадигма освіти, застосування новітніх технологій потребує якісно нового підходу до підвищення фахової майстерності педагога. Тому я  - Калініна Ірина Альбінівна, працює над досвідом роботи «Ігровий простір дитини»,виготовила дидактичні ігри з пізнавального розвитку з логіко - математичного напрямку. Предметно-ігрове середовища є частиною розвивального предметного середовища. У сучасних дошкільних навчальних закладах воно має забезпечувати право дитини на гру. Відомо, що творчість дитини починається з наділення певними якостями (потрібними для розвитку гри) предметів, які до цього їх не мали. У цьому - мета та цінність ігрової діяльності, яка розвиває фантазію,пізнавальні, розумові  та творчі здібності дошкільника. На мою думку, ці дидактичні ігри з логіко - математичного напрямку значно полегшать роботу  вихователям над такою проблемою,як розвиток  пізнавальної та розумової активності дитини, під час проведення занять,самостійної та індивідуальної роботи.  

 

 

"Творчість - це найдорожчий скарб людства, вона утворила

 весь наш сучасний культурний добробут, наше мистецтво..."

 С.Ф.Русова

Працюючи над проблемою «Ігровий простір дитини», вихователь Калініна Ірина Альбінівна  бере до уваги ступінь розвитку в дитини пізнавальних психічних процесів, відчуттів, сприймань, пам’яті, уяви, мислення. Реалізує в життя ідею С.Русової про те, що виховання має бути індивідуальним, пристосованим до природи дитини. Рекомендує доцільно проводити логіко-математичний розвиток у формі гри, творчо інтегрує завдання з логіко-математичного розвитку з іншими розділами програми. Пропонує дітям ігри на розвиток уваги, уяви, логічного мислення. З метою формування мотивацій навчання, орієнтованих на задоволення пізнавальних інтересів; формування прийомів розумових дій (аналіз, синтез, порівняння , узагальнення, класифікація);розвиток творчих здібностей, фантазії, уяви; виховання зацікавленості предметом і процесом навчання в цілому,вихователь виготовила посібник «Розумні кроки»,»Математичний калейдоскоп». За допомогою цих посібників батьки та вихователі зможуть  розвивати у дошкільнят старшого дошкільного віку, таки математичні здібності,як чіткість, стислість, точність і логічність думки.

 

  

  

  

 

 

 

26.11.2018 року вихователь Калініна Ірина Альбінівна провела  підсумкове заняття з пізнавального розвитку(логіко математична компетентність) . Тема заняття «Подорож країною математики». На занятті вихователь використовувала комп’ютерні технології,а саме показ презентації дітям. Діти на занятті працювали з роздатковим матеріалом,самостійно виконували завдання.  Калініна Ірина Альбінівна на протязі заняття намагалась розвивати у дітей логічне мислення ,робити самостійно висновки. На занятті діти працювали із задоволенням.

Пріоритетною формою у роботі з дітьми вважає ігрову діяльність, яка є активним методом навчання та виховання, яка забезпечує творчу пізнавальну діяльність дітей. Одним з показників життєвої компетентності дошкільняти є рівень активності у різних сферах життєдіяльності, які засвідчують його життєву зрілість та домірність віково-індивідуальній формі.

Останнім часом до сучасних методик навчання увійшло поняття «компетентність». Вона стосується також технологій дошкільної освіти, тому, що саме в дошкільному віці закладаються основи розумових, моральних та емоційно-вольових якостей особистості. Логіко-математична компетентність передбачає  створення умов вихователям,за яких можливо надавати допомогу дитині розкрити свій потенціал, навчити її самостійно пізнавати світ, бо основним чинником розвитку дитини є її власна діяльність. Важливим є не результат пізнавальної діяльності дитини, а процес її здійснення. Тому, що від цього процесу залежить усвідомленість отриманих знань в ході самостійної пізнавальної  діяльності. Щоб лише було вихователям  навчити дітей  вмінню розмірковувати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, обґрунтовувати своє твердження, робити прості умовисновки за допомогою елементарних логічних прийомів,вихователь Калініна Ірина Альбінівна  використовує інноваційні технології підготувала презентацію з логіко математичного розвитку на тему «Що не так?». 

 

РОЗВИВАЮЧА ГРА "ЩО НЕ ТАК?" СКАЧАТИ ТУТ

 

РОЗВИВАЮЧИЙ ПОСІБНИК "МАТЕМАТИЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП" СКАЧАТИ ТУТ

 

 

Соціалізація та мовленнєва комунікація дітей відбувається у процесі практичної,творчої та пізнавальної діяльності дітей,мета якої навчати дитину орієнтуватися у інформаційному просторі та успішно його використовувати, творчо нешаблонно мислити. Працюючи на цією проблемою вихователь Куніц О.М. вирішила виготовити розвиваючу гру « Склади розповідь за мнемо - таблицями». Працюючи з цими таблицями, дитина пізнає нове, порівнював, систематизує, отримує соціальний досвід.

 

РОЗВИВАЮЧА ГРА « СКЛАДИ РОЗПОВІДЬ ЗА МНЕМО - ТАБЛИЦЯМИ»  СКАЧАТИ  ТУТ

 

 

Сюжетно-рольова гра «Аптека» , «Лікарня».

Мовленнєвий розвиток дитини є головним інструментом за допомогою якого вона встановлює контакт з довкіллям і завдяки якому відбувається соціалізація дитини. Сюжетно-рольова гра – це своєрідний, властивий дош­кільному віку спосіб засвоєння суспільного досвіду і своєрід­на форма суспільного життя дітей з дорослими; це діяль­ність, у якій діти, виконуючи ролі і створюючи ігрову ситуацію, моделюють діяльність дорослих – її зміст, моти­ви, завдання і норми взаємин, що існують між людьми . Саме з цією метою були проведені ці ігри. Крім того ці ігри допомагають дитині вчитися вести діалог, формують мовленнєво-комунікативну компетентність.

 

  

  

  

 

КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ БАТЬКІВ

Щоб легше було батькам та вихователям  формувати ігровий простір під час роботи з дітьми, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, обґрунтовувати своє твердження, робити прості умовисновки за допомогою елементарних логічних прийомів Калініна Ірина Альбінівна виготовила консультації,які  значно допоможуть дорослим  організовувати ігрову діяльність дітей.  ЧИТАТИ ДАЛІ ...

 

 

29.01.2019 року в групі №8 в рамках тижня сучасного заняття, вихователем Калініной І,А. , було проведено сучасне комплексне заняття з елементами ІКТ. На цьому занятті вихователь намагалася  закріпити та розширити знання дітей про зиму; вчила працювати з комп’ютером, складати речення з трьох, чотирьох слів за схемою речення, робити звуковий аналіз слів.

Сприяла розвитку пізнавальної  активності уяву, мислення емоційному розвитку вихованців; формувала зв'язне мовлення,вміння уважно слухати текст та втілюватися в образ під час розігрування сюжету оповідання про зимові пригоди зайчика.

Виховувала  інтерес та вміння створювати доброзичливу атмосферу серед однолітків. 

 

 

 

ІГРОВІ МОВЛЕННЄВІ ВПРАВИ ТА КОМУНІКАТИВНИЙ РОЗВИТОК  СКАЧАТИ

 

МОВЛЕННЄВІ ІГРОВІ СИТУАЦІЇ СКАЧАТИ

 

 

 

 

 

17.01.2019 року вихователь групи Калініна Ірина Альбінівна під час проведення майстер класу показала інтегроване заняття з ви користуванням ТРВЗ та елементів грамоти «Казковий вернісаж». На занятті Ірина Альбінівна намагалася розширяти знання дітей про величину предметів, вчити застосовувати прийоми фантазування ,збільшенням –  зменшенням, під час розв’язання творчих завдань. На занятті вихователь  закріплювала знання про голосні та приголосні звуки, продовжувала вчити робити звуковий аналіз трьох, чотирьох звукових  слів. На протязі усього заняття вихователь намагалася формувати граматичну правильність мови, підбирати прикметники до слова колобок. Діти з великім бажанням виконували завдання дітей,були емоційні.

 

18.01.2019 Під час проведення Майстер класу вихователь групи №8 Куніц Олена Миколаївна провела заняття для дітей старшого дошкільного віку з використанням сучасних методів стимулювання словесної творчості. Під час заняття вихователь  формувала у дітей уміння сприймати зображення через уявні відчуття (звуки, смаки, аромати, дотик) і передавати їх у зв'язному висловлюванні, сприяла формуваню у дітей уміння орієнтуватися у потоці різноманітної  інформації в ході бліц-опитування. Олена Миколаївна намагалася спонукати дітей до висловлювань з приводу того, що саме недомалював художник;  розвивала  лексичні та мовленнєві здібності дошкільників через використання мовленнєвих вправ. Виховувала  витримку та любов до природних явищ. 

 

 

 


1
2
3
urok-ua.com > Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
счетчик посещений Вчитель інфо