ВУЗ ШАГ

Візитна картка закладу

За  роки плідної педагогічної діяльності в КЗ "ДНЗ(ясла-садок)№ 207 КТ"КМР створено свій стиль, традиції та особливості організації навчально-виховного процесу. 

Наше кредо звучить так: кожна дитина має право на свій особистий шлях розвитку, кожний день із дитиною починати радістю, закінчувати миром.

В дошкільному закладі йому підпорядковуються всі сфери життєдіяльності і головні принципи роботи:

·       Принцип порозуміння – «пред’явлення – підтвердження»;

·       Принцип любові – «спочатку любити – потім навчати»;

·       Принцип співпраці – «діти + ми = радість»;

·       Принцип творчості – «здивування – навчання – творчість».

Освітньо – виховний процес визначає життя дітей та дорослих у дошкільному закладі. Основне його призначення – соціалізація малюка, адаптація дитини до унормованого існування серед чужих людей, виховання ціннісного ставлення до світу природи, предметів, людей, власного «Я».

 

ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Підводячи підсумки роботи за минулий  навчальний рік та враховуючи вимоги сьогодення, з метою усунення недоліків, колектив дошкільного навчального закладу при організації роботи у 2018-2019 навчальному році зосередить свою увагу на вирішенні таких ключових завдань:

-             максимальне охоплення дітей дошкільною освітою та надання їм якісних освітніх послуг;

-              охорона життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку,  у тому числі, з особливими потребами; актуалізація питань безпеки життєдіяльності.

Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 207 комбінованого типу" Криворізької міської ради м. Кривого Рогу Дніпропетровської області функціонує з 1967 р.

Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 207 комбінованого типу" Криворізької міської ради створений як державний заклад в 2004 році.

Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 207 комбінованого типу" Криворізької міської ради здійснює свою діяльність відповідно до Закону України “Про дошкільну освіту” , Статуту дитячого закладу № 207 ( реєстраційний номер 12271020000001642, дата реєстрації 03.02.2005 р.). Варіативна складова конкретизована дошкільним навчальним закладом відповідно до статуту з урахуванням особливостей мікрорайону, запитів батьків, індивідуальних потреб дитини.

Педагогічний колектив втілює в життя державну політику в галузі освіти, а саме:

*відбувається реалізація завдань  державного  стандарту дошкільної освіти України -Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція, /автор-наук. керівник Богуш А.М. МЦФР Накз МОНмолодьспорт від 22.05.2012 № 615(педагоги всіх груп ЗДО,спеціалісти ЗДО)

 *комплексні освітні програми:

1.Білан О.І. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»Рекомендовано Міністерством освіти і науки України(лист Міністерства освіти і науки України від 23.05.2017р.№1/11-4988)/ О.І.Білан; за заг. ред. О.В. Низковської. – Тернопіль: «Мандрівець» – 256 с

•   Подовжити  ефективно впроваджувати у практику  освітню програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля

•   будувати освітній процес відповідно до Базового компонента, реко­мендації Міністерства освіти і науки України;

•   систематично проводити дидактичне тестування педагогів із мстою підвищення їх професійної компетентності;

•  пріоритетними напрямками виховної роботи вважати національно-патріотичне виховання як складову громадянського виховання

Варіативні програми:

·         Виховання та навчання дітей дошкільного віку з ЗНМ (3 -6 р.ж.) "Корекційна програма навчання і виховання дітей із ЗНМ" /Т.Б.Філічева, Г.В. Чиркина - Москва 1988 р.

·         Корекційна програма  для дітей з ЗПР«Програмно – методичне оснащення корекційно – розвиваючого виховання та навчання  дошкільників з ЗПР»

·         Психологічне виховання Корекційно – розвивальна програма   «Щаслива      дитина» (збереженн та зміцнення психологічного здоров`я дітей дошкільного віку)

Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату ( заг. ред.  Шевцова А. Г.). 

Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» ( авт.:  Сак Т. В.  та ін.).

Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення п’ятого року життя» ( авт. Рібцун Ю. В.). 

 Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» (авт.: Трофименко Л. І.).

А також такі парціальні освітні програми:

Ø  «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. Лохвицька Л. В.).

Ø  «Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. Єфименко М. М.);

Ø  «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт.: Березіна О. М., Гніровська О. З.,   Линник Т. А.).

Ø  «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт.: Борщ Р. М., Самойлик Д. В.).

Ø  «Граючись вчимося. Англійська мова», програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (авт.: Гунько С., Гусак Л.,      Лещенко З.).

Ø   Безпека життєдіяльності  дошкільника Програма з основ безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку пропонує матеріал, який допоможе педагогам в організації методичної роботи, освітньо-виховного процесу з питань захисту життя, здоров'я дошкільників оволодіння ними нормами безпечної поведінки в довкіллі. - / Л.А. Грицюк, М.І. Каратаєва / - Кам'янець Подільськ, 2003

Ø  Виховання екологічної культури дошкільників.   Пошукова  дослідницька  діяльність  є  потужним  засобом інтелектуального розвитку дітей та формування у них основ цілісного    світогляду.    Створити    умови    для    розвитку дослідницьких умінь, спланувати роботу з ознайомлення з методами   та   прийомами,   пізнання   довкілля   допоможе програма пізнавального розвитку дошкільників у пошуково-дослідницькій діяльності "Маленькі дослідники" /Т.Шумер, І.Сергєєва/ - Маріуполь, 2008 р. •   Навчально - методичний посібник. Практична екологія для дітей. Н.В.Лисенко - Івано-Франківськ, 1999 р.

Продовжуючи роботу щодо підвищення  результативності освітнього процесу з метою ефективності впливу роботи дошкільного закладу на розвиток особистості дитини та з погляду на проблеми, які виявлено у 2017-2018навчальному році, колектив ДНЗ  визначив такий пріоритетний напрямок роботи:

«Модернізація змісту дошкільної освіти в умовах упровадження нової редакції Базового компонента дошкільної освіти , освітньої Програми «Українське дошкілля»

Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи у 2017-2018 навчальному році, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, педагогічний колектив визначає такі

пріоритетні завдання на 2018 – 2019 навчальний рік:

1.Розпочати роботу з питання формування у дітей дошкільного віку  культури здорового способу життя як складової їх психофізичного розвитку.

2. Активізувати та удосконалити   роботу  щодо  питання наступності і перспективності між дошкільною і початковою освітою відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

3. Поглибити  подальшу  роботу з питань впровадження інтегративного  підходу до організації трудової діяльності дошкільників 

Пріоритетними напрямками роботи були: організаційно-пе­дагогічний, лікувально-відновлювальний, корекційно-розвивальний, освітньо-виховний, реалізація яких спрямовувалась на вирішення завдань:

·         корекції вад опорно-рухового апарату;

·         корекції вад розвитку мовлення;

·         забезпечення всебічного розвитку розумових і фізичних здібностей дошкільнят;

·         формування готовності та підготовка дітей до успішного навчання в умо­вах в загальноосвітній школі.

urok-ua.com > Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
счетчик посещений Вчитель інфо