Державно-громадське управління

З В І Т

КЕРІВНИКА КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ДОШКІЛЬНЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКДАД (ЯСЛА-САДОК) №207 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ»КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 АЛЄКСЄЄВОЇ Н.О.

ПЕРЕД ГРОМАДСЬКІСТЮ ЗА 2016/2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

           Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178 , зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Загальна характеристика

Комунальний заклад комбінований «Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) № 207 комбінованого типу» Криворізької міської ради  функціонує з 1967 р. та здійснює свою діяльність відповідно до Закону України “Про дошкільну освіту”, Статуту дитячого  закладу № 207 (реєстраційний номер 1_227_001642_50, дата реєстрації 22.02.2017 р.).

В КЗ «ДНЗ(ясла-садок) № 207КТ» КМР функціонує – 10 груп, в яких виховується 152 дитини; з них раннього  віку – 3 групи  44  дитини  ; дошкільного   віку – 7 груп  108 дітей; з яких 3 групи з порушенням опорно-рухового апарату – 48 дітей.                                            

Дошкільний навчальний заклад № 207 працює з 7.00 – до 19.00 годин з п’ятиденним робочим тижнем та 10,5 (9груп) - 12 годинним перебуванням дітей (1група)         

Педагогічний колектив втілює в життя державну політику в галузі освіти, а саме:

·        реалізація завдань  Державного  стандарту дошкільної освіти України - Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція, /автор-наук. керівник Богуш А.М. МЦФР Накз МОНмолодьспорт від 22.05.2012 № 615

комплексні освітні програми:

1.      Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт", кер. проекту Жебровський Б. М. (схвалена рішенням колегії МОНмолодьспорту від 01.03.2012, N 2/4-2, затверджена наказом МОН молодьспорту від 21.05.2012 N 604).

2.      Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» автор-упорядник Білан О.І. (лист МОНмолодьспорту про надання грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України" від 09.12.2011 № 1/1111601).

Діяльність ДНЗ у 2016-2017н.р. :

−        продовжити поглиблене  вивчення та впровадження  в практику роботи інноваційно- розвиваючої технології « Теорія розвитку винахідницьких завдань-крок до успішного розвитку дитини»/ТРВЗ за Г.Альтшуллером/» як головне концептуальне питання педагогіки щодо вирішення завдань проблеми формування творчої особистості. /4-й етап роботи;

−        продовжити   роботу щодо реалізації   обласного  науково-методичного проекта : «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»/ІІ-етап роботи;

−        поглиблена робота з питання корекційно-реабілітаційна робота з дітьми з порушенням опорно-рухового апарату та комунікативно –мовленнєвого розвитку дошкільників шляхом особистісно-орієнтованої моделі спілкування  та корекційної допомоги;

Безпосередньо керує  роботою дошкільного закладу завідувач  Н.О.Алєксєєва  відповідно до Статуту та річного плану роботи,яка   забезпечує:

−        реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу, раду дошкільного закладу;

−        діє від імені закладу, представляє його від державних органах, в установах і громадських організаціях;

−        в межах своєї компетенції видає накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;

−        приймає на роботу та звільняє працівників закладу.

 

Кадрове забезпечення

В КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 207 КТ» КМР працює 21 педагог:

         повну вищу освіту мають – 14;
базова вища – 1;

         неповна вища –6.

 

         Вихователів – 13, з них:

         повна вища  – 9;

         неповна вища – 4;

         спеціаліст вищої категорії – 2;

         спеціаліст  – 10;

         без категорії –1;

         звання  “вихователь – методист” – 4.

 

         Музичний керівник  –

                                                   1 –  повна вища освіта, кваліфікаційна категорія “спеціаліст”;

                                                   1 –  повна вища освіта, кваліфікаційна категорія “спеціаліст”.

         Практичний психолог –

                                                   1 –  повна вища освіта, кваліфікаційна категорія  “спеціаліст ”.

         Вчитель- логопед –         1 –  повна вища освіта, кваліфікаційна категорія  “спеціаліст ІІ категорії;

                                                   1 –  повна вища освіта, кваліфікаційна категорія  “спеціаліст І категорії ”.

         Інструктор з фізичної

         культури –                       1 –  неповна вища освіта, без категорії.

 

Очолює методичну роботу вихователь-методист Трифонова Тетяна Тимофіївна, неповна вища освіта, має звання «вихователь – методист», на даній посаді 21 рік.

                  Керує роботою  завідувач  КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 207 КТ» КМР Алєксєєва Наталія Олександрівна, повна вища освіта, спеціаліст першої категорії, на даній      посаді  2р.6 місяців

Однією з форм роботи з кадрами є курсова перепідготовка.

У 2016-2017 навчальному році на базі ДОІППО підвищили свій професійний рівень3 педпрацівника, що становить  13% виконання плану курсової перепідготовки.

Також особливої уваги набула організація науково-методичного супроводу самоосвіта педагогів з метою відстеження ефективності курсової перепідготовки та методичної роботи педагогів в міжкурсовий період

Педагоги ДНЗ, у поточному навчальному році, працюючи у напрямку підвищення фахової компетентності приймали участь у  заходах практично-методичного спрямування з питань дошкільної освіти, а саме:міжрайонні семінари,міжрайонні методичні об’єднання для різних категорій педагогічних працівників,вікові районні методичні об’єднання, проблемно-тематичні міжрайонні методичні об’єднання.

-          Асоціація дефектологів;

-          Асоціація логопедів;

 

 

Дефектологи Логопеди

 

 

ПРОБЛЕМНЕ

 

 

 

 

В районі:

« Сучасні технології управління якістю освіти»

 

Керівник: методист

РВО ЗапорощенкоІ.І.

Алєксєєва Н.О.

Трифонова Т.Т.

 

 

 

СПЕЦІАЛІСТІВ

 

 

 

« Психологічний супровід розвитку особистості в навчально-виховному процесі»

 

Керівник: психолог

ДНЗ №141Тютюннікова С.В.

Практичний психолог ДНЗ

 

 

Вчителів – дефектологів /логопедів/ « Корекційно-відновлювальна робота з дітьми з вадами у розвитку»

Керівник:

вчитель-дефектолог

 ДНЗ  №141Тимченко О.М.

 

Домаранська О.В.

Голик Н.М.

 О.С.

 

Медичних сестер.

Керівник: старша медична сестра

ДНЗ №164БушинськаС.П.

Вихователь-методист

КамєнєваО.Ю.

Ст.медична сестра ДНЗ

Пунтус І.В.

 

Музичних керівників: «Розвиток творчих здібностей дітей в процесі музичної діяльності»»

 

 

Керівник:

музичний керівник

ДНЗ № 255 Шевякова О.В.

 

 

Солодко К.

 

 

Вихователі спеціальних груп «Система співпраці вихователів та фахівців груп компенсую чого типу»

Керівник:

 Вихователь-методист

 ДНЗ №207 ТрифоноваТ.Т.

 

Нелупенко Т.М.

Афанасьєва П.Т.

 

 

 

 

 

Школа мистецтв «Петриківський розпис"

 

Керівник:

 Практичний психолог

 ДНЗ № 127.Нєкрасова О.В

 

Душная І.М.

Ігнатенко І.К.

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНІ

 

«Здоров’я зберігаючи технології, як чинник гуманізації освіти»

 

Керівник:

 Вихователь-методист

 ДНЗ № 255 Шульга Н.Н.

 

Засульська О.І.

Охремчук Т.М.

«Розвиток художньої обдарованості дітей через образотворче мистецтво»

 

Керівник:

Вихователь-методист

ДНЗ№ 161 Федоренко Т.В.

 

Ігнатенко І.К.

Безпалько В.С.

 

 

«Пізнавальна активність дітей дошкільного віку»

Керівник:

Вихователь-методист

ДНЗ №28 Алєксєєва С.С

 

Величкевич В.М.

 

 

ВІКОВІ

 

 

 

«Творча лабораторія»

 

Керівник:

Вихователь-методист

ДНЗ № 141Андріюц Л.О.

Тютюннікова С.

 

 

Калініна І.А.

Куніц О.М.

 

 

 

 

«Школа молодого вихователя»

 

 

 

 

 

 

Керівник:

Вихователь-методист

ДНЗ №257 Волчак Т.Я.

 

 

Давиденко І.

Задирака О.В.

Школа  ППД «Формування зв’язного мовлення та оволодіння граматичною будовою мовлення у дітей дошкільного віку»

Керівник:

Вихователь

ДНЗ №164 Безугла В.І

 

Боровкова О.М.

Запроваджені заходи сприяли ефективній взаємодії педагогів дошкільних закладів, активізації та вдосконаленню їх педагогічної майстерності, підвищенню фахового рівня та загальної обізнаності з багатьох питань дошкільної освіти.

Постійні пошуки нових ідей, апробації інноваційних методик і осмислення педагогічної практики спонукають педагогів до активної участі у різноманітних педагогічних заходах. Педагогічні колективи дошкільного закладу є активними учасниками міжнародних, обласних та міських педагогічних заходів,а саме:

у 2016році вихованці дошкільного закладу прийняли участь  у IV районному дитячому пісенному фестивалі – конкурсі «Інгулецькі зіроньки» ,нагороджені дипломом І ступеня  виконкому Інгулецької районної у місті ради.

У 2016році  прийняли активну участь у обласному конкурсі навчально-методичних матеріалів з інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у виховний процес «Сталий розвиток – краще майбутнє для всіх» за ІІ місце отримали диплом.

У 2016році стали лауреатами І (заочного) туру Всеукраїнського конкурсу для педагогів «Сталий розвиток – наш вибір» .

У 2016 році спільно з Інгулецьким осередком Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» колектив дошкільного закладу №207 прийняв участь у міському конкурсі проектів місцевого розвитку «Громадський бюджет-2016» і серед інших переможців отримав 200 тис. грн. на реалізацію проекту - створення музичної студії «Сузір’я талантів».

У 2016році колектив прийняв участь у VI Міжнародному  конкурсі на кращий веб-сайт закладу освіти у номінації « Веб – сайти дошкільних навчальних закладів», за ІІІ зайняте місце нагороджений грамотою Міністерства освіти і науки України.

У2016році дошкільний заклад був нагороджений грамотою Всеукраїнською громадською організацією «Наукове гуманітарне товариство» за зайняте 1-ше рейтингове місце у конкурсі ДНЗ України  «Кращий сайт ДНЗ»

 У 2017 році прийняли участь у конкурсі  соціальних проектів групи Метінвест «Місто нашими руками» та отримали грант на 25 тис.грн. на виготовлення  дитячих меблів у групу раннього віку.

У 2017році колектив прийняв участь у міському  конкурсі сайтів навчальних закладів у номінації «ДНЗ», за ІІ зайняте місце нагороджений грамотою управління освіти і науки  виконкому Криворізької міської ради.

У 2017 році прийняли участь у VІІІ Міжнародній виставці   освітніх технологій «Перспектива – Київ 2017» та отримали  диплом за створення сучасної та якісної системи національної освіти.

Таким чином, проведені заходи забезпечили належний методичний супровід навчально-виховного процесу дошкільного навчального закладу .

Варто звернути увагу, що інформатизація дошкільної освіти відкриває перед педагогами нові можливості для широкого впровадження у педагогічну практику сучасних методичних розробок. Згідно проведеного моніторингу визначено, що лише 65% педагогів володіють комп’ютером. За бажанням педагогів в 2017-2018н.р. в ДНЗ буде продовжене навчання з оволодіння навичками роботи з програмами MicrosoftWord, PoverPoint, Pablishen ( керівник  Куніц О.М..)

Охоплення вихованням дітей 5 – річного віку.

            На виконання Закону України „Про дошкільну освіту”, листа МОН України від 18.12.2000 року „Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року „Про систему роботи з дітьми, які невідвідують дошкільні заклади”, „Про здійснення соціально-педагогічного патронату” від 17.12.2008 № 1\9-811 протягом року здійснювався педагогічний патронат над дітьми 4-5 років, які проживають в мікрорайоні дитячого садка, але не відвідують його. З боку керівника дошкільного закладу здійснюється систематичний контроль за організацією даної роботи. Діти 5-го віку мікрорайону 100% охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти.

На даний час всі потреби щодо влаштування  дітей 5-ти річного віку в ДНЗ задоволені.

У 2016-2017 році  в дошкільному закладі з питання підготовки старших дошкільників до школи були проведені:

Напрям роботи

Форми проведення

Відповідальні

Термін

Взаємодія педагогічних колективів

Засідання педагогічних рад:

·         Результати вступу випускників до початкової школи

·         Аналіз результатів педагогічного обстеження дітей на рівень засвоєння знань, умінь відповідно до вимог корекційногї та базової програм;

·         Аналіз соціально-психологічної та емоційно-вольової готовності старших дошкільників до навчання у школі;

Педагоги ККДНЗ  № 207 та КЗШ № 115

 

Серпень

 

 

Травень

 

Семінар-практикум:

·         «Соціалізація дітей в сучасному освітньому просторі»

Практичний психолог ККДНЗ  № 207

Березень 2017 р.

 

Педагогічні проекти:

·         «Забезпечення наступності в освітньому просторі двох суміжних ланок між дітьми старшого дошкільного віку та учнями перших класів»

Керівники ККДНЗ  № 207 та КЗШ № 115

На протязі 2016-2017 н.р.

Розроблення методичних порад:

·         Надання методичних порад вихователям щодо читання літературних творів про школу, знайомство дітей з деякими правилами поведінки учнів, бесід з дошколятами;

Вихователь-методист  ККДНЗ  № 207, завуч КЗШ № 115

На протязі 2016-2017 н.р.

Взаємовідвідування педагогами занять та уроків

  • ознайомитися  з програмою першого класу для дітей шестирічок;
  • відвідати уроки в першому класі з метою вивчення методів і прийомів і прийомів,  які використовує вчитель;

запросити вчителя початкових класів відвідати заняття та інші види діяльності з дітьми

Вихователь-методист  ККДНЗ  № 207, завуч КЗШ № 115

2016-2017 н.р.

Самоосвіта педагогів:

·         Виховання креативності у старших дошкільників у процесі медіаосвіти;

·         Формування інтересу до світу професій у дітей старшого дошкільного віку в системі ранньої профорієнтації;

Керівники ККДНЗ  № 207 та КЗШ № 115

2016-2017 н.р.

Анкетування педагогів щодо знань психологічних та фізіологічних особливостей дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку та форм і методів роботи з ними.

Вихователь-методист  ККДНЗ  № 207, завуч КЗШ

№ 115

2016-2017 н.р.

Конкурси:

·         На кращий конспект заняття, уроку з використанням інноваційних технологій.

·         На кращий стенд «Здрастуй, школо!».

Керівники ККДНЗ  № 207 та КЗШ № 115

Листопад 2016 р.,

квітень 2017 р.

 

Консультації для педагогів:

  • «Готовність сім’ї та дитини до школи»
  • «Фізична готовність дітей до шкільного навчання»

 

Вихователь-методист  ККДНЗ №207

 

Вересень 2016 р

Квітень 2017 р.

Взаємодія дитячих колективів

Екскурсії:

·         Відвідування дітьми старшого дошкільного віку школи, ознайомлення з її побудовою (навчальні кабінети, спортивна зала, їдальня, бібліотека, коридори тощо).

·         З метою мотиваційної готовності до навчання в школі дітей старшого дошкільного віку провести екскурсію на свято «Першого дзвоника» та «Останнього дзвоника».

·         Спільні екскурсії дітей старшого дошкільного віку та першокласників на вистави театрів, до парків тощо.

Вихователі старших груп, вчителі початкових класів

2016-2017 н.р.

Свята та розваги:

·         Участь дітей молодшого шкільного віку у святі «Зимонько, зима!»

·         Спортивні розваги «У Омелька невеличка сімейка».

Музичний керівник, вчитель музики, вихователі старших груп

2016-2017 н.р.

Виставки дитячих робіт:

·         Ми – маленькі інгульчани.

·         У Шевченківській світлиці.

·         Земну кулю – дітям.

 

Вихователі старших груп та вчителі початкових класів

Грудень 2016 р., квітень 2017 р.

Робота з  батьками

Батьківські збори:

·         зустріч з вчителем початкових класів по питанню підготовки дітей до школи;

Керівники ККДНЗ  № 207 та КЗШ № 115

2016-2017 н.р.

Консультації для батьків:

  • «Чому гальмує дошкільна зрілість?»
  • «Профілактика шкільної дезадаптації у дітей старшого дошкільного віку»;

 

Педагоги ККДНЗ № 207

 

 

Жовтень 2016 р.

Березень 2017 р.

 

Анкетування:

·         «Чи знаєте ви своїх дітей?»

 

·         «Чи готова ваша дитина до школи?»

Керівники ККДНЗ  № 207 та КЗШ № 115,

вихователі старших груп, вчителі початкових класів

 

Вересень

 

Травень

Тренінг:

  • «ДНЗ і сім’я виховуємо особистість разом»
  • «Психічне здоров’я дитини – майбутнє здорової людини»

Практичинй психолог

Педагоги ККДНЗ № 207

 

Квітень 2017 р.

Лютий 2017 р.

Тематичні стенди та папки-пересувки:

·         «Готуємо дитину до читання»;

·         «Психологічна та вольова готовність дитини до школи»

Вихователь-методист  ККДНЗ № 207,

вихователі старших груп, вчителі початкових класів

2016-2017 н.р.

Виставки педагогічної літератури та періодичної фахової преси щодо підготовки дітей до школи та полегшення адаптаційного періоду у школі

Вихователь-методист  ККДНЗ № 207, завуч КЗШ № 115

спеціалісти

2016-2017 н.р.

Проведення інтернет-зборів для батьків майбутніх першокласників на сайті відділу освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради

Районний відділ освіти

Березень

щороку

Дні відкритих дверей для батьків у загальноосвітньому навчальному закладі.

 

Керівники ККДНЗ № 207 та КЗШ № 115

2016-2017 н.р.

Робота психологічної служби

Визначення готовності у старших дошкільників до школи за методикою Я.Керна-Йерасика

 

Практичний психолог

ККДНЗ № 207

Травень щороку

Відстеження успішності навчання у першому класі випускників дошкільних закладів.

 

Спеціалісти

Вересень щороку

Діагностичне дослідження загального рівня психічного розвитку та шкільної зрілості дітей (запити батьків, вихователів, адміністрації)

 

Практичний психолог

ККДНЗ № 207

2016-2017 н.р.

Консультації для педагогів:

·         Гіперактивна дитина у колективі.

·         Формування у дітей психологічної готовності до школи.

·         Створення сприятливих умов для становлення соціальної компетентності майбутніх школярів.

·         Дитина з вадами мови у школі.

Практичні психологи

ККДНЗ № 207 та КЗШ№ 115

 

2016-2017 н.р.

Консультації для батьків:

·         Я − тепер школяр. Готовніть дітей до школи – наша спільна турбота.

·         Як боротися з невпевненістю та сором’язливістю .

·         Виховання потреби спілкуватися з дітьми та дорослими.

·         Цей серйозний вік: психологічний портрет.

Практичні психологи

ККДНЗ № 207 та КЗШ№ 115

 

2016-2017н.р.

Застосування корекційно-розвивальних методів при наявності певних проблем:

·         Низька концентрація уваги.

·         Слабко розвинена уява.

·         Низька здатність для запам’ятовування .

·         Не сформованість елементарних логічних операцій мислення.

Практичні психологи

ККДНЗ № 207 та КЗШ№ 115

 

2016-2017 н.р.

Проведення Дня довіри (індивідуальні бесіди з батьками майбутніх та теперішніх першокласників)

Практичні психологи

ККДНЗ № 207 та КЗШ№ 115

2016-2017 н.р.

 

Було проведено моніторинг виявлення рівня набутих знань з логіко-математичного, художньо-естетичного, соціально-морального розвитку та мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку. За підсумками отриманих даних середній показник рівня знань, умінь та навичок відповідно основним параметрам загального розвитку дітей дошкільного віку становить:96%.

Розвивальне середовище та освітній процес

            Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

            Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

- музична та спортивні   зали; кабінети спеціалістів;

- кабінет практичного психолога; 

- методичний кабінет та медичний блок;

- харчоблок, пральня;

- 10 вікових групи;

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

- спортивний майданчик.

Робота психологічної служби

Практичним психологом закладу Тесленко  Л.М. проводилось діагностування дітей щодо емоційних розладів, психічних станів, вивчалась психологічна готовність дітей старшого дошкільного віку до школи. Після підведення підсумків цієї роботи психологом були надані необхідні рекомендації вихователям та батькам вихованців. Педагогами закладу проводились з дітьми бесіди про школу, майбутнє навчання; вчителі початкових класів брали участь у батьківських зборах старших дошкільних груп.

    Планомірно проводилася в закладі робота з обдарованими дітьми. За бажанням дітей та батьків була організована гурткова робота, спрямована на розвиток творчих здібностей та обдарованості дошкільників.  

Робота ПМПК

Дошкільний ПМПК постійно-діючий, працює на протязі навчального року з вересня по травень. До складу консиліуму входять: завідувач, вихователь-методист, старша медсестра, вчитель-логопед, практичний-психолог, вихователі спецгруп. План роботи визначено педагогічною радою від 30.08.2016 (протокол №1). Згідно з планом роботи на 2016-2017 н. р. проведені наступні заходи:

 

-          Аналіз моніторингу показників компетентності дошкільників в різних розділах змістовної частини програми на початок, середину та кінець навчального року в спецгрупах №7,8 та оцінювання рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку в спецгрупі №4 за допомогою кваліметричної моделі;

 

-          Підведення підсумків проведення соцпатронату в мікрорайоні дошкільного закладу з метою своєчасного виявлення дітей, які мають психофізичні вади на початку навчального року;

 

-          Розглянуті такі теми, як

● Система забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку розумових здібностей дошкільників у процесі їх творчої діяльності.

●   Методи дослідження творчих здібностей дошкільників.

●  Шляхи та методи розвитку мовленнєвих творчих здібностей у дітей з вадами мовлення.

●    Дитяча гра, як важливий та ефективний засіб соціалізації дитини шляхом психологічної та мовленнєвої діяльності.

●   Особистісний розвиток – важлива умова гармонійного входження дитини у шкільне життя.

●   Корекційно-логопедична робота по попередженню дисграфії і дислексії у дошкільників як умова результативної діяльності вчителя-логопеда.

-          На протязі року було направлено на обстеження Криворізької міської ПМПК  13 дітей з метою визначення програми навчання та оформлення у спецгрупу для отримання ними корекційно-розвивальної допомоги;

 

-          Фахівцями садового ПМПК згідно з річним планом, надавалася консультативна допомога батькам та педагогам через роботу консультативного пункту.

Робота з охорони життя і зміцнення здоров'я дітей.

Роботу даного напрямку у закладі здійснюють: старша медична сестра  Пунтус І.В..  У своїй роботі медична служба керується: Законом України «Про дошкільну освіту»(ст..34 Медичне обслуговування у дошкільному навчальному закладі»), Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров»я», Наказом МОЗ та МОН України «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей в дошкільному навчальному закладі», інструктивно-методичними рекомендаціями щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі, «Положенням про медичний кабінет дошкільного навчального закладу», наказами управління освіти і науки, органів охорони здоров’я міста, закладу.

План роботи медичної служби на 2016-2017 н.р. укладений відповідно до річного плану роботи закладу, виконаний в повному обсязі. Належним чином була оформлена обо’язкова документація, своєчасно складалися плани роботи і звіти, здійснювався щомісячний, щоквартальний, щорічний аналіз захворюваності, на кожну групу закладу складався лист здоров’я. За потребою готувався оперативний план дій по зниженню захворюваності; контролювався стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та їх загартування; здійснювався контроль динаміки розвитку та стану здоров’я кожної дитини, антропометричні виміри в садових групах ДНЗ – щоквартально, в групах раннього віку -щомісячно, а в період літньо-оздоровчої компанії –щомісячно,перевірка постави, огляд на педикульоз 1раз на тиждень, результати заносяться в журнал огляду

Медичними препаратами заклад забезпечиний повністю. Систематично проводиться санітарно-просвітницька робота з дітьми, їх батьками та персоналом: випускаються тематичні санбюлетені, інформуються батьки, розробляються пам'ятки. Харчоблок забезпечений технологічним обладнанням: електроплити,  духова шафа, електроводонагрівач, електром'ясорубка, холодильні установки :  холодильники побутові — 5 штук.  Навчальний заклад забезпечений проточною, холодною та гарячою водою.

У закладі постійно проводяться загартовуючі процедури. Протягом дня підтримується рухова активність дітей. Проводяться «Дні здоров’я», спортивні розваги. У навчальні заняття вводяться фізкультхвилинки,фізпаузи. Влітку проводять оздоровчі заходи, які полягають у забезпеченні посиленого харчування, проведенні занять та розваг на свіжому повітрі, ходінні босоніж та обливанні ніг.

Оцінка стану харчування.

Харчування дітей різноманітне за складом продуктів, і в основному задовольняє потреби дітей у основних харчових речовинах. В ДНЗ запроваджене трьохразове харчування за двотижневим меню, затверджені графіки видачі їжі для кожної вікової групи окремо. Персонал ДНЗ додержується норм та правил щодо організації харчування дітей в ДНЗ. Систематичний контроль за станом харчування здійснюється завідуючою, старшою медичною сестрою. Результати контролю фіксуються в спеціальному журналі, обговорюються на виробничих нарадах при завідуючій, раді закладу, батьківських зборах.

Вартість харчування дітей раннього  віку– 19,60 грн., садового віку – 22,70 грн.

На літній період до цієї вартості харчування додається 10 відсотків на закупівлю овочів та фруктів для дітей (за рахунок бюджету).

Рішенням виконавчого комітету  Криворізької міської ради звільняються від оплати батьки, діти яких відвідують спеціальні  групи ( у нас було 49 дітей), та 50 відсотків плати для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей ( у нас їх було  17 дітей).

Аналіз виконання норм харчування

            В середньому норми харчування виконані за рік на 88%.

В ДНЗ продукти поставлялися якісні, вчасно, з дотриманням необхідних санітарно-гігієнічних вимог щодо транспортування продуктів.

 

Аналіз реалізації основних продуктів харчування за 2016 календарний рік

( групи раннього віку та садові групи)

№ п\п

Найменування продуктів

Норма продуктів на всіх дітей (г)

Фактично використано (г)

Фактично використано в %

 

 

Ранній вік

Дошк.вік

Ранній вік

Дошк.вік

Ранній вік

Дошк.вік

1.

М’ясо

5040

8400

4769,1

7429,8

94

90

2.

Риба

1680

3780

1680

2765,7

88,5

80,8

3.

Олія соняшникова

504

756

392,7

648,9

88,3

85,5

4.

Масло вершкове

1008

1764

997,5

1705,2

97,5

98,5

5.

Сир кисломолочний

2940

3780

2095,8

2228,1

99,4

85,3

6.

Сир твердий

252

420

210

304,5

80

80

7.

Яйце

840

1680

753,9

1102,5

96

87,5

8.

Цукор

2940

3780

2748,9

3437,7

92,8

87,7

9.

Картопля

10920

15960

10023,3

13003,3

89,8

81,5

10.

Овочі

15120

19320

12331,2

15002,4

76,6

69,5

11.

Фрукти

3780

8400

2977,8

5637,45

73,3

70,6

12

Молоко

29400

33600

22768,2

24897,6

80,2

72,75

Аналіз реалізації основних продуктів харчування за 2017 календарний рік

( групи раннього віку та садові групи)

№ п\п

Найменування продуктів

Норма продуктів на всіх дітей (г)

Фактично використано (г)

Фактично використано в %

 

 

Ранній вік

Дошк.вік

Ранній вік

Дошк.вік

Ранній вік

Дошк.вік

1.

М’ясо

5040

8400

4872

6577,2

100

96,8

2.

Риба

1680

3780

1642

2679,6

100

70,6

3.

Олія соняшникова

504

756

483

651

100

96,6

4.

Масло вершкове

1008

1764

997,5

1579,2

100

100

5.

Сир кисломолочний

2940

3780

2696,4

2912,7

100

89,7

6.

Сир твердий

252

420

184,8

258,3

30

30

7.

Яйце

840

1680

821,1

1169,7

98

96

8.

Цукор

2940

3780

2849,7

3364,2

96,5

94

9.

Картопля

10920

15960

7263,9

10182,9

97,1

89,8

10.

Овочі

15120

19320

11636,1

13587

98,7

97,9

11.

Фрукти

3780

8400

1375,5

2151,87

100

80,4

12

Молоко

29400

33600

23679,6

25395,3

94

95,2

 

Результати аналізу стану харчування  за 2016 р. та за  2017 р. свідчать, що в  2017 році показники по харчування  дещо погіршились. Це пов’язано із збільшенням вартості продуктів харчування.

СТАН ЗДОРОВЯ ТА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ

Велика увага протягом навчального року приділялась фізичному розвитку дітей. З метою збереження та зміцнення здоров’я дітей у ДНЗ проводились усі необхідні профілактичні заходи:

- певна система загартування: повітряні ванни, часнико- та- цибулетерапія, полоскання горла розчином морської солі, відваром трав, ходіння по ребристій дошці, соляній доріжці, каштанах та ґудзиках;

- контролювалось виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками закладу на всіх ділянках;

- здійснювався щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;

- проводилась інформаційна робота для батьків через інформаційні куточки, куточок здоров’я та консультативний пункт;

- здійснювався постійний контроль за виконання фізкультурно - оздоровчих заходів;

- здійснювався постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності;

- розглядались питання зміцнення здоров’я дітей на педрадах, виробничих нарадах, нарадах при завідувачу, на консультаціях та батьківських зборах.

В цілому це позитивно вплинуло на загальний стан здоров’я дітей Аналізуючи стан захворюваності дітей дошкільного закладу за рік, визначено її середні показники.

Інформація по захворюванню по ККДНЗ  за 2016-/2017р. р.

Всього дітей

За ІІ півріччя 2016  рік

За І півріччя 2017рік

Пропущено д/днів всього

3664

4437

Пропущено по хворобі

105

267

Випадків захворювання

15

37

За видами захворювання

 

За ІІ півріччя 2016 рік

За І півріччя 2017 рік

 

Випадки

Дні

Випадки

Дні

ГРВІ

7

105

27

267

ГРИП

-

-

-

-

Ангіна

-

-

-

-

Пневмонія

-

-

-

-

Бронхіт

-

-

-

-

Інфекційні захворювання

-

-

1

3

Травми

-

-

-

-

Шкіряні захворювання

-

-

-

-

Інші захворювання

3

23

1

5

По карантину

-

-

-

-

 

Результати аналізу стану захворюваності за ІІ квартал 2015 р. та за І квартал 2016 р. свідчать, що в І півріччі 2017 року підвищилися  показники випадків захворювання, а також кількість пропущених днів.

Зазначимо, що профілактична робота, а саме: інформаційна робота з батьками та персоналом, своєчасний систематичний контроль з боку медичного персоналу, поповнення інформації на стендах для батьків, своєчасне виведення хворих дітей з груп, дотримання карантинних заходів тощо не дала позитивних зрушеньу питанні зниження захворюваності дітей, тому у 2017-2018 навчальному році посилиться контроль за станом профілактичної роботи по зниженню захворюваності дітей закладу.

Порівняльна характеристика показників захворюваності за  2016 і 2017 рокисвідчать про те, що загальна захворюваність за  2016-2017  навчальний рік  зросла на15%.

Система роботи щодо соціального захисту дитини

У ДНЗ протягом року планомірно проводилась робота щодо соціального захисту дітей Дошкільний навчальний заклад  забезпечено нормативно-правовими документами з питань соціального захисту дітей відповідно до Конституції України, Закону України «Про дошкільну освіту», «Конвенції про права дитини». Питанню соціального захисту вихователі приділяли увагу на батьківських зборах, нарадах, індивідуальних та групових консультаціях. В закладі складені заходи по роботі з дітьми пільгового контингенту.

Громадський інспектор з охорони праці дитинства  Тесленко Л.М. вела соціальний паспорт, постійно аналізувала роботу з дітьми пільгового контингенту, оновлювала базу даних дітей пільгового контингенту та надавала інформацію до відділу освіти. Дана інформація доводилася своєчасно та у повній мірі під час виробничих  нарад, батьківських зборів, на засіданнях батьківського комітету, бесідах та консультаціях до відома батьків і педагогів

З батьками цих дітей проводилися бесіди, консультації практичного психолога, спільно з працівниками служби у справах дітей комісія закладу відвідувала сім’ї  на дому. 2 рази на рік проводилося обстеження житлово – побутових умов дітей пільгових категорій, його результати оформлялися актами .

Проводилась певна робота щодо попередження насильства в сім’ї, в зв’язку з цим були оформлені рубрики для батьків «Мої права», «Поради батькам» тощо.

Система роботи закладу щодо попередження травматизму

З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства, запобігання випадкам дитячого травматизму і загибелі дітей, дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків проведено аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров’я дітей у дошкільному навчальному закладі, який показав, що колективом закладу проводиться певна робота з цього питання.

У відповідності до нормативно-правових документів ведеться документація, навчальний заклад забезпечений нормативно-правовими документами. Своєчасно було видано накази про організацію роботи з запобігання дитячого травматизму в дошкільному закладі в осінній, зимовий, весняний та літній періоди, про підсумки роботи закладу щодо запобігання дитячого травматизму. Щоквартально проводився аналіз статистичних даних щодо травмування дітей під час навчально-виховного процесу, звіти своєчасно надавались до районного управління освіти. Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Упродовж року розроблено пам’ятки для батьків щодо правил поведінки під час Новорічних та Різдвяних свят та відпусток батьків в літній період, вимог безпеки при проведенні Новорічних свят. Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах.

На нарадах   при завідувачі були розглянуті питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих місцях для забезпечення життєдіяльності малюків під час навчально-виховного процесу, аналізувалася робота колективу з даних питань. На виробничих нарадах були висвітлені питання щодо санітарних правил улаштування та утримання дошкільного закладу, пожежно-технічних умов влаштування ДНЗ.

Упродовж року були проведені наступні форми роботи з дітьми: щомісячно у групах дошкільного віку проводилися заняття щодо запобігання дитячого травматизму, заходи по ознайомленню дітей з правилами дорожнього руху, а один раз на тиждень у другій половині дня в усіх групах проводилися бесіди та розваги щодо запобігання та профілактики дитячого травматизму.

У травні  був проведений «Тиждень  безпеки життєдіяльності». Під час тижня безпеки було проведено наступні заходи щодо безпеки життєдіяльності дітей та запобіганням дитячого травматизму: заняття із закріплення правил безпечної поведінки в природі, пожежної безпеки, безпеки на дорогах, безпеки в побуті тощо, бесіди за цими темами, сюжетно-рольові, дидактичні, рухливі ігри з даної тематики, моделювання ситуації пожежної тривоги. У 2016/2017 навчальному році нещасних випадків з дітьми під час навчально-виховного процесу не зареєстровано.

Систематично проводились різні форми роботи з батьками – загальні та групові батьківські збори, консультації, лекторії, круглі столи, систематичне оновлення рекомендаційних матеріалів за всіма лініями розвитку, розміщених в інформаційних куточках. Робота з батьками з правового виховання охоплювала коло питань з таких тем: «Попередження дитячого травматизму – спільне завдання ДНЗ і сім`ї», «Спільна робота сім`ї та дошкільного закладу з фізичного виховання», «Вікові особливості дошкільника», «Етика стосунків у сім’ї», «Типові помилки у сімейному вихованні», «Культура спілкування», «Розвиваючі ігри». Ці заходи сприяли підвищенню педагогічної обізнаності батьків.

Велика роз’яснювальна робота щодо запобігання кишковим захворюванням, організації харчування проводилась медичними працівниками. Участь у спільних святах, конкурсах та виставках закладу, відвідуванні відкритих занять, днів відкритих дверей сприяла зацікавленості батьків до роботи з їх дітьми у дошкільному закладі. Все це сприяло створенню довірливих взаємовідносин між родинами вихованців та педагогами. та безпеки життєдіяльності           

Робота щодо зміцнення матеріально - технічної бази ДНЗ

Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує міський бюджет. Завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. 

Так, на протязі 2017 року із державного бюджету ми отримали миючи, чистячи та дезінфікуючі засоби, прибиральний та садово-городній інвентар, будівельні матеріали (20 рулонів шпалер) та дитячі іграшки.

        Я вдячна батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у групах та на території закладу, створюють затишок та комфорт для дітей.

         На сьогодні ми розпочали роботу з реконструкції коридорів закладу ДНЗ.

Виконали капітальний ремонт сходових клітин центрального корпусу (натягнули стелю,  вирівняли та пофарбували стіни, облаштували шафами пожежні крани та електричні щити)

плануємо до 1 вересня 2017 року вкласти лінолеум на сходах та маршах.

У 2017 році ми прийняли участь у конкурсі проектів соціального розвитку «Місто нашими руками» та отримали грант у розмірі 25 тис. грн. на облаштування меблями групи раннього віку №2 «Веселка», роботи за яким уже почалися . Закінчити їх плануємо до початку нового навчального року.

Протягом 2016-2017 навчального року  завдяки співпраці з батьками , допомогою відділу освіти та наданням шефської допомоги ПАТ «ПівдГЗК» та за підтримки Інгулецької районної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України»  у дитячому садочку були виконані наступні  роботи:

–        виконали капітальний ремонт центрального міжкорпусного переходу та лівого крила середнього корпусу (вирівняли стіни, натягнули стелю, замінили плафони, карнизи, штори, застелили підлогу лінолеумом.

–        виготовили шафи видвижні для пожежних щитків;

–        виконали капітальний ремонт музичної зали по за рахунок конкурсу проектів  соціального розвитку  «Громадський бюджет - 2016» (придбали нові меблі, техніку);

–        пофарбували майданчики, спортивний інвентар, обладння;

–        замінили групові двері на канадку у кількості - 9шт.;

–        відремонтували дах середнього корпусу (422кв.м);

–        замінили труби холодного,гарячого водопостачання груп №1, №2 та пральні;

–        пофарбували коридори I,II,III корпусів до нового навчального року;

–        виконали   ремонт ізолятора медичного блоку;

–        встановили електроводонагрівач у ізоляторі медичного блоку;

–        виконали ремонт умивальної кімнати у групі №8;

–        встановили натяжну стелю   на сходових клітинах середнього корпусу.

Продовжуємо роботу  по облаштуванню групової кімнати  групи раннього віку №2 (поклеєні нові шпалери, пофарбовані панелі, оновлені підвіконня, встановлені троє дверей). Меблі придбаємо за рахунок перемоги у конкурсі «Місто нашими руками».

Розпочато ремонтні роботи   умивальної кімнати спеціальної групи №7 (пофарбується стеля та стіни, встановляться кахлі, заміниться каналізаційна система).

Надалі колектив ККДНЗ№ 207 буде працювати над покращенням матеріально-технічного оснащення,залучаючи спонсорську благодійну допомогу організацій та батьків.

 

 Робота із зверненням громадян

     На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, проведено ряд заходів, а саме : заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, установлена скриня для питань та пропозицій громадян. За минулий 2016-2017 навчальний рік кількість усних звернень склала 31. Щотижня ведеться  прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, радою, батьківським комітетом тощо, інформую відділ освіти про прийняті рішення.

Робота з інформаційного забезпечення  

Для інформаційного забезпечення діяльності нашого садка   працює сайт протягом навчального року. На його сторінках розміщена інформація про діяльність нашого закладу, діяльність груп, корисні для батьків, творчі знахідки педагогів і звісно фото звіт про всі знаменні і цікаві події нашого закладу і наших вихованців.

Аналізуючи роботу з розвитку дошкільного закладу, створення сприятливих умов для дітей, оцінюючи результати досягнень дошкільного закладу можна зробити такий висновок: у нашому ДНЗ сформовано цілісний освітній простір, в якому дітям надають якісні освітні послуги,піклуються про здоров`я кожної дитини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

urok-ua.com > Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
счетчик посещений Вчитель інфо