Впровадження освіти для сталого розвитку


   

Ефективність роботи ДНЗ з питань освіти для сталого розвитку.

Упровадження освіти для сталого розвитку в  ККДНЗ  №207

Реалізація в роботі дошкільного закладу ідей освіти для сталого розвитку передбачає засвоєння дітьми  (а через дітей і їхніми батьками) та самими педагогами надзвичайно важливих навичок екологічно-, економічно- й соціально доцільної поведінки, без якої неможливе створення та існування суспільства стійкого благополуччя, суспільства, яке засобами комфортного існування сьогодні з любов’ю створює таке ж комфортне майбутнє для наступних поколінь. Складовими елементами опрацювання ідей освіти для сталого розвитку дітьми у нашому  дошкільному закладі є самопізнання, самонавчання дітей через діяльність, спрямування їх на прийняття самостійних рішень у повсякденному житті, виконання дій у напрямі сталого розвитку. Ці позиції є співзвучними з орієнтирами Базового компоненту дошкільної освіти на цінності особистісного розвитку дошкільників. Ознайомившись із проектом, вихователі нашого закладу систематизували матеріали згідно підтем, зробили добірку ігор пізнавального та творчого характеру. Діти під керівництвом вихователів оволоділи знаннями та навичками  із тем «Спілкування», «Ресурси», «Подарунок», «Бережливість»,досягли бажаних моделей поведінки у спілкуванні, підтримці один одного. Залучаючи дітей до пізнавальної діяльності,вихователі  намагаються прищепити їм любов до природи, навколишнього середовища, націлюють їх на збереження природних ресурсів, на культуру поведінки в природі, створюють  відповідні умови для появи у дітей ентузіазму і почуття задоволення від результатів групової та індивідуальної роботи. Діти із задоволенням і цікавістю сприймають поданий матеріал, беруть активну участь у дослідницькій діяльності. Реакція дітей при цьому завжди позитивна, радісна, ігрова. Через використання різних методів та прийомів було досягнуто значних результатів: покращення стосунків у колективі, підтримка морального та психологічного клімату в групі, розумне споживання електричної енергії та води, зменшення марних витрат сировини, відходів,  зміцнення та покращення власного здоров'я. Малюки намагаються використовувати набуті знання в повсякденному житті. Завдяки цьому проекту у вихованців зросла соціальна компетентність: діти стали більш впевнені у власних силах і можливостях, більш відповідальними, навчилися оцінювати свою поведінку та поведінку своїх товаришів.

 Освітній процес в садочку покликаний допомогти дітям не тільки уявляти своє бажане майбутнє, а й активно його наближати. Бажання й надалі піклуватися про власне довкілля та оточення виникає на основі інформації про значення власних дій та оцінку їхніх результатів. Тобто акцент ставиться на рішеннях щодо власної поведінки та стилю життя, а не на проблемах, які існують поза ними. Діти стали більш спостережливіші, допитливіші, бережливо ставляться до дерев, кущів, рослин, птахів, водойм. Своїми враженнями діляться з ровесниками, членами сім’ї, розповідають про користь та значимість взаємозв’язку живого й неживого в природі. Сподіваємось, що в подальшій роботі знання їх будуть розширюватись удосконалюватись, систематизуватись, що піде на користь збереження і розвитку довкілля.

Вихователі нашого дошкільного  закладу, які апробували програму для дошкільнят, зазначають: ми, вихователі отримали від проведеної роботи хороші враження, опрацювали художню та навчальну літературу, взяли для себе багато корисної інформації, переглянули своє ставлення до збереження природних ресурсів. Проведена нами робота залишає позитивний слід в знаннях та в поведінці дітей.Упроваджуючи програму освіти для сталого розвитку, важко було оцінити її зміст, результати та вплив на ставлення до проблеми. Сьогодні, по завершенні апробації, ми можемо сказати, що не очікували такого позитивного результату під час роботи з дітьми. Виявилось, що є необхідність зростати професійно, тому що кожен із педагогів відчував власну відповідальність за свою участь в апробації матеріалів «Дошкільникам – освіта для сталого розвитку».Зазначена програма має системний підхід, який дозволяє моделювати, прогнозувати та обирати різні варіанти напрямків розвитку дітей дошкільного віку таму що він  включає в себе вимоги до захисту довкілля, соціальної справедливості та відсутності національної дискримінації.

 

Вхователь-методист ККДНЗ №207

Трифонова Т.Т.

 

                                                                              

 

ПЛАН РОБОТИ  ТВОРЧОЇ ГРУПИ З УПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ

«ШКОЛА ВИПЕРЕДЖАЮЧОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»

Склад творчої групи: Керівник: Алєксєєва Н.О./завідувач ККДНЗ/

Члени творчої групи:

1.Трифонова Т.Т./вихователь-методист/

2.ДомаранськаО.В./вчитель-логопед/,

3.Величкевич В.М./вихователь/,

4.Душная І.М./вихователь/

5.Ігнатенко І.К./вихователь/

6.Охремчук Т.М./вихователь/


 

КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

ТА ЕКОНОМНОГО  СПОЖИВАННЯ ТЕПЛОЕНЕРГОНОСІЇВ

2014-2015 РІК

 

За підсумками проведеної роботи з енергозбереження у рамках Тижня  енергоефективності  відповідно до наказу   №326 від 29.08.2014р.«Про затвердження Заходів з енергозбереження та енергоефективності у закладах освіти міста на період 2014-2015років»виконкому Криворізької  міської ради управління освіти і науки  в ККДНЗ №207були вирішені такі питання:

 -формування у дітей умінь та навичок енерго- та ресурсозбереження;

-удосконалення знань дітей про енерго- та ресурсозбереження.

Дошкільний навчальний заклад являється експериментальним з проблеми «Освіта для сталого розвитку» з 2010 по 2015рік. , основний акцент зроблено саме на проблемі : «Виховання культури розумного споживання енергії, води, зменшення марних витрат та кількості відходів.» Систему освітньої роботи з економічного виховання дітей дошкільного віку  в нашому закладі розроблено згідно концепції особистісно-орієнтованого підходу до виховання на основі вимог Базового компонента дошкільної освіти України.  

08.10.2014року в ККДНЗ №207у старшій групі №7 (вихователь Нелупенко Т.М. , Недавняя Ю.П.вчитель –дефектолог Клипо О.С.)  було проведено  комбіноване заняття де  основний акцент  було зроблено саме на проблемі з питань реалізації завдань обласного проекту

 « Освіта для сталого розвитку», на тему «Пригоди на планеті  Енергетинка»  (проблема  енергозбереження  )  яке допомогло  дітям уявити важливість проблеми. Діти мали можливість переглянути  відеолисти  від прибульця Тімки  «Збережи світло», «Збережи воду»  де навчили його як треба обережно поводитись з ресурсами .Реалізуючи завдання дидактичної гри «Так,чи ні?» та »Для чого потрібна вода?»  де також навчалися вмінню доброзичливого  відношення до оточуючого середовища, вмінню  приймати вірні рішення з приводу питань стосовно нашої планети. Була проведена  акція «STOP» яка стала продовженням  проведеного заходу. Вона полягала у тому, що діти та дорослі могли підійти та залишити відбиток своєї долоні на табличці з надписом «Я кажу стоп марнотратному використанню ресурсів та забрудненню навколишнього середовища».

В  рамках тижня в дошкільному закладі проводилися  творчі та рольові  ігри, бесіди, тематичні та комбіновані заняття,розваги, дні енергоефективності «Зберігайко та його друзів у країні Економії», діти та батьки постійно приймають участь у інтерактивних іграх «Азбука енергозбереження», конкурсах, вікторинах на тему енергозбереження та енергоефективності «Діти за чисту енергію». Де кожен з учасників має можливість розглянути  та запропонувати  шляхи покращення екологічного стану навколишнього середовища у зв’язку з енергозбереженням.Протягом тижня в рамках заходів присвячених Дням сталої енергії в дошкільному закладі була організована виставка малюнків на тему: "Енергозбереження очима дітей". Свої роботи вони виконували разом з старшими братиками та сестричками, мамами та татами, вихователями. Виставка розташована на центральному вході, тому оглянути її мали можливість всі охочі вихованці, батьки, педагоги.Діти проявили свою активність та креативність і запропонували своє бачення вирішення проблеми енергозбереження.

При проведенні «Тижня енергозбереження» були виконані наступні заходи:

·         Проведено круглий стіл з педагогами на тему "Бережливе ставлення до енергоресурсів",

·         Проведена нарада з  робітниками  ДНЗ щодо організації режиму економії водо-, тепло- та енергоресурсів. Були розглянуті можливі шляхи покращення екологічного стану навколишнього середовища у зв’язку з енергозбереженням.

·         Батьківські збори, де одним із питань було «Як може економити електричну енергію кожна сім'я?»Можливі варіанти відповідей батьків: слідкувати, щоб без потреби не горіло світло, не працювали електричні прилади, замінити звичайні лампочки економними, замінити старі енергоємкі електричні прилади новими, що потребують менше енергії, відмовитися від перегляду усіх підряд телевізійних передач, відмовитися від користування електричним чайником, якщо у квартирі є газ і т. і. Були розглянуті можливі шляхи покращення екологічного стану навколишнього середовища у зв’язку з енергозбереженням.Тиждень Сталої Енергії – це час ще раз кожному подумати над глобальними проблемами зі споживання енергії і внести свій вклад у цю загальноєвропейську ініціативу. 

 

ФОТОЗВІТ ДИВІТЬСЯ ТУТ

 

В ККДНЗ №207відбувається реалізація завдань дослідно-експерементальної роботи згідно Комплексної програми «Освіта для сталого розвитку» на період 2009-2015 р.р.

У 1992 році Організація Об’єднаних націй зібрала конференцію, на якій 25000 людей представників усіх народів світу розробили план відновлення навколишнього середовища нашої планети. Цей план отримав назву “Завдання на ХХІ століття”. У ньому говориться: “Головною причиною безперервного і безупинного погіршення стану навколишнього середовища є неврівноважений спосіб споживання та виробництва, особливо в промислово розвинених країнах”. Цей документ закликає людей з розвинених країн перейти до більш стабільного способу життя. Україна та 30 інших країн, у яких мешкає 20% населення світу, використовують 80 % ресурсів планети і витрачають 75% з них марно через недбалість і несвідоме ставлення. Оскільки значна частина цих ресурсів споживається людьми в процесі домашнього господарювання, то спосіб життя, обраний кожним з нас має величезне значення. Перехід кожної людини до способу життя більш дружнього для навколишнього середовища дасть великий поштовх для розв’язання екологічних проблем.

Запрошуємо  Вас приєднатися до цього руху.  Отримуйте  задоволення від своїх дій та досягнень! Сотні тисяч людей в різних країнах вже живуть по-іншому, прагнучи стійкого розвитку людства.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки серед стратегічних напрямків розвитку освіти передбачає модернізацію змісту освіти на засадах переорієнтації на цілі сталого розвитку, інтегрування національної системи освіти у європейський і світовий освітній простір на цій основі. Проблема полягає в тому, щоб без нарощування фактологічного матеріалу, використання додаткового часу на навчальний процес допомогти педагогам перевести зміст вітчизняної освіти на «рейки» ОСР. Основні відмінності ОСР від традиційної освіти:

Проект «Модернізації змісту освіти в загальноосвітніх навчальних закладах  на засадах переорієнтації на цілі стійкого розвитку» упроваджується на виконання «Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки», на виконання «Стратегії освіти для сталого розвитку», проголошеної Радою ЮНЕСКО і підписаною Україною у березні 2005 року; Постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. №634, якою затверджено «Комплексну програму реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому самміті зі сталого розвитку, на 2003-2015 роки», складовими якої є системна перебудова вітчизняної освіти на засадах сталого розвитку.

Педагогічний колектив запрошує відвідати базовий заклад №207 педагогів м. Кривого Рогу. Пропонуємо ознайомитись з системою діяльності ДНЗ з питань реалізація завдань дослідно -експерементальної роботи згідно Комплексної програми «Освіта для сталого розвитку» на період 2009-2015 р.р.

 

ПЛАН РОБОТИ  ТВОРЧОЇ ГРУПИ З УПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ

«ШКОЛА ВИПЕРЕДЖАЮЧОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»

 

Склад творчої групи: Керівник: Трифонова Т.Т./вихователь-методист/

Члени творчої групи:  ДомаранськаО.В./вчитель-логопед/,

Нелупенко Т.М./вихователь/Величкевич В.М./вихователь/,

   Душная І.М./вихователь/ , Барсукова А.Л../вихователь/

 

  

 

 

ПЛАН РОБОТИ  ТВОРЧОЇ ГРУПИ З УПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ "ШКОЛА ВИПЕРЕДЖАЮЧОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ" 2013-2014 Н.Р.

Сталий розвиток це такий розвиток людства, що задовольняє потреби сьогодення, не приносячи при цьому в жертву здатності майбутніх поколінь задовольняти свої потреби.

Гру Харлем Брунтланд, 

 Звіт Комісії ООН з економічного розвитку 

"Наше спільне майбутнє", 1987

В дошкільному закладі «ШКОЛА ВИПЕРЕДЖАЮЧОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» створена  для того, щоб:

  • надавати педагогам  можливість набути професійного досвіду природоохоронної діяльності;
  • сприяти самореалізації екологічно свідомих педагогів і згуртуванню педагогічної громади навколо принципів охорони навколишнього природного середовища;
  • формувати  імідж ККДНЗ №207 як "екологічно свідомого" навчального закладу  Інгулецького району.

 

ЗАВДАННЯ ОПОРНОГО ККДНЗ

З ПИТАНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ОБЛАСНОГО ПРОЕКТУ

«ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»

на 2012-2013н.р.

1.Підвищення теоретичного рівня педагогічної роботи,запобігти можливим помилкам, виправити недоліки.

2.Удосконалення та координування змісту педагогічної роботи дошкільного закладу, враховуючи досягнуті успіхи

3.Вивчення, узагальнення та впровадження в практику роботи педагогів ДНЗ педагогічного досвіду.

ЧЛЕНИ ТВОРЧОЇ ГРУПИ З УПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ

«ШКОЛА ВИПЕРЕДЖАЮЧОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»

  • мають змогу ініціювати та реалізовувати власні екологічні проекти;
  • можуть долучатися вже наявних проектів;
  • надають  оперативну інформацію про наші заходи та новини через електронну розсилку;
  • беруть участь у різноманітних екологічних зустрічах  міста,району;
  • беруть участь у тренінгах (командних, індивідуального розвитку тощо);

Основні напрямки реалізації принципів ОСР:

 - створення навчально-методичного забезпечення для здійснення педагогічного дослідження на основі переорієнтації освіти на цілі стійкого розвитку;

 - отримання інформації щодо доступності і доцільності розроблених засобів переорієнтації освіти на цілі стійкого розвитку;

 - використання об’єктів і процесів дослідження, співвідносних з метою дослідження і репрезентативністю;

 - можливість в якості об’єктів педагогічного дослідження  навчального  закладу і процесів, що є типовими для національної системи освіти.

 Результатами впровадження модернізації змісту  освіти  в  ДНЗ передбачається:

 - визначення ефективності роботи навчального закладу над проблемою переорієнтації освіти на

цілі стійкого розвитку;

 - дослідження методики моніторингу результатів впровадження елементів ОСР в навчальному процесі;

 - розроблення методичних рекомендацій щодо переорієнтації змісту освіти  на цілі стійкого розвитку та використання навчально-методичного забезпечення цього процесу, матеріальної бази, специфічної для нього ( природничіий міні-музей,центри природи, дитяча лабораторія,екологічна стежка);

 Етапи експериментальної діяльності за проектом:

 І. Етап. Організація дослідно-експериментальної діяльності.

 1.    Підготовка навчально-методичного забезпечення експерименту.

 2.    Організація роботи навчального  закладу — учасників експерименту (вересень -серпень 2011 року).

 3.    Корекція  освітньо-навчальних планів в  ДНЗ з врахуванням переорієнтації змісту освіти на цілі сталого розвитку.

 ІІ. Етап. Апробація розроблених навчально-методичного забезпечення.

 1.    Здійснення інтеграції змісту освіти для стійкого розвитку в зміст освітньо-виховних планів та в річних планах  роботи ДНЗ

2.    Проведення дослідження.

3.    Звіт 2013-2014 рр (2014 рік — закінчення Декади освіти стійкого розвитку 2005-2014 рр.).

 

 

  


1
2
3
4
5
urok-ua.com > Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
счетчик посещений Вчитель інфо