Оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків

Додаток 1
                                                                                                                                                    до наказу відділу освіти
                                                                                                                                                                      Інгулецької районної  у місті ради
                                                                          від 20.11.2017 № 62аа
 
Інформація
                                    щодо фактичного використання  коштів інших надходжень спеціального фонду  бюджету у 2017 році                                                     
по КЗ «ДНЗ (ясла –садок) №207 КТ»КМР
 
Код економічної класифікації видатків Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом
2111 Заробітна плата                         0
2120 Нарахування на оплату праці                         0
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар       85             862,4   947,4
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали                         0
2230 Продукти харчування 2940,79 19758,9 29354,72 14135,5 14960,13 9273,22 10535,01 10840,59 6616,23 5562,83 2222,93 29054,76 177255,41
2240 Оплата послуг (крім комунальних)                         0
2250 Видатки на відрядження                         0
2260 Видатки та заходи спеціального призначення                         0
2271 Оплата теплопостачання                         0
2272 Оплата водопостачання та водовідведення                         0
2273 Оплата електроенергії                         0
2274 Оплата природного газу                         0
2275 Оплата інших енергоносіїв                         0
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                         0
2700 Соціальне забезпечення                         0
3110 Придбання обладнання предметів довгострокового користування                   0     0
3132 Капітальний ремонт інших об’єктів                          
  Всього 2940,79 19758,9 29354,72 14220,5 14960,13 9273,22 10535,01 10840,59 6616,23 5562,83 25085,33 29054,76 178202,81
 
 
 

 

 

Додаток 2
                                                                                                                                                    до наказу відділу освіти
                                                                                                                                                                      Інгулецької районної  у місті ради
                                                                          від 20.11.2017 № 62аа
 
Інформація
      щодо фактичного використання  коштів,отриманих  іншими джерелами власних надходжень (спонсорська  допомога) у 2017 році                                             
по КЗ «ДНЗ (ясла –садок) №207 КТ»КМР
 
Код економічної класифікації видатків Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом
2111 Заробітна плата                         0
2120 Нарахування на оплату праці                         0
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                         0
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали                         0
2230 Продукти харчування                         0
2240 Оплата послуг (крім комунальних)                         0
2250 Видатки на відрядження                         0
2260 Видатки та заходи спеціального призначення                         0
2271 Оплата теплопостачання                         0
2272 Оплата водопостачання та водовідведення                         0
2273 Оплата електроенергії                         0
2274 Оплата природного газу                         0
2275 Оплата інших енергоносіїв                         0
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                         0
2700 Соціальне забезпечення                         0
3110 Придбання обладнання предметів довгострокового користування                   0     0
3132 Капітальний ремонт інших об’єктів                          
  Всього 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

 

Додаток 3
                                                                                                                                                    до наказу відділу освіти
                                                                                                                                                                      Інгулецької районної  у місті ради
                                                                          від 20.11.2017 № 62аа
 
Інформація
                                  щодо фактичного використання  коштів інших надходжень спеціального фонду ( бюджет розвитку) у 2017 році              
по КЗ «ДНЗ (ясла –садок) №207 КТ»КМР
 
Код економічної класифікації видатків Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом
2111 Заробітна плата                          
2120 Нарахування на оплату праці                          
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар               13880         13880
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали                          
2230 Продукти харчування                          
2240 Оплата послуг (крім комунальних)                          
2250 Видатки на відрядження                          
2260 Видатки та заходи спеціального призначення                          
2271 Оплата теплопостачання                          
2272 Оплата водопостачання та водовідведення                          
2273 Оплата електроенергії                          
2274 Оплата природного газу                          
2275 Оплата інших енергоносіїв                          
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                          
2700 Соціальне забезпечення                          
3110 Придбання обладнання предметів довгострокового користування                   16147,03     16147,03
3132 Капітальний ремонт інших об’єктів                          
  Всього 0 0 0 0 0 0 0 13880 0 16147,03 0 0 30027
 
 
 

 

 

Додаток 4
                                                                                                                                                    до наказу відділу освіти
                                                                                                                                                                      Інгулецької районної  у місті ради
                                                                          від 20.11.2017 № 62аа
 
Інформація
                     щодо фактичного використання  коштів, за іншими джерелами власних надходжень (гуманітарна допомога) у 2017 році                                                     
по КЗ «ДНЗ (ясла –садок) №207 КТ»КМР
 
Код економічної класифікації видатків Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом
2111 Заробітна плата                         0
2120 Нарахування на оплату праці                         0
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   8567 2036 926   6953   13713,07   7142     41148,07
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали                         0
2230 Продукти харчування                         0
2240 Оплата послуг (крім комунальних)                         0
2250 Видатки на відрядження                         0
2260 Видатки та заходи спеціального призначення                         0
2271 Оплата теплопостачання                         0
2272 Оплата водопостачання та водовідведення                         0
2273 Оплата електроенергії                         0
2274 Оплата природного газу                         0
2275 Оплата інших енергоносіїв                         0
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                         0
2700 Соціальне забезпечення                         0
3110 Придбання обладнання предметів довгострокового користування                   0     0
3132 Капітальний ремонт інших об’єктів                          
  Всього 0 8567 2036 926 0 6953 0 13713,07 0 7142 0 0 41148,07
 
 
 

 

 

 

Додаток 2

                                                                                                                                                    до наказу відділу освіти

                                                                                                                                                                      Інгулецької районної  у місті ради

                                                                          від 25.02.2016 № 24аг

Інформація

                                                                  щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2017 році                                                     

по КЗ «ДНЗ (ясла –садок) №207 КТ»КМР

Код економічної класифікації видатків

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом

2111

Заробітна плата

35680,8

 188725,18

 181902,41

338987,66

254653,74

 64077

 226494,61

 328675.04

 221328.05

40759.12 

221105,25 

380484,26 

2482873,12

2120

Нарахування на оплату праці

7849,78

 41673,36

 40151,36

75758,31

 57431,69

 17010,87

 52828,81

 77267.66

 50101.33

8967.01 

48114,93 

84181,74 561336,85

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 

 

 3524,95

5815,21

 

 4990,1

 10441,63

 1863.83

 2965.35

233.75 

2541 

211,5 

32587,32

2220

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

 

 

 1361,8

 

 

 

 2037,75

 

 3195.7

603.87 

800,63 

 

7999,75

2230

Продукти харчування

24568,2

 28958,07

 34913,93

 26119,81

 29654,72

 30861,15

 30699,53

33209.81 

 39391.55

36426.6 

39317,79 

43577,27 

397698,43

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

568,8

 611,24

 2053,21

 583,76

 2011,05

 1104,88

 15383,84

 3772.19

 573.39

1023.93 

4002,26 

 122503,35

154191,9

2250

Видатки на відрядження

 

 

 

 

 458

 

 

 

 

 

1565,98 

 

2023,98

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 

 

 

 

 

 

 

 /p>

 

 

 

 

0

2271

Оплата теплопостачання

122986,44

 117654,42

 5779,05

 83350,89

 

 

 

 

 

 

 

  329770.8

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

904,37

 2190,62

 1722,1

 2059,87

 2565,65

 1890,72

 1150,95

 2757.22

 2866.18

2920.66 

3559,44 

2773,3 

27361,08

2273

Оплата електроенергії

7234,53

 12126,82

 8881

 11114,58

 11332,27

 7681,22

 7499,5

 6500.75

 8201.39

9265.37 

14398,8 

11485,72 

115721,95

2274

Оплата природного газу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2275

Оплата інших енергоносіїв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670 

 

670

2700

Соціальне забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

3110

Придбання обладнання предметів довгострокового користування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

3132

Капітальний ремонт інших об’єктів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

Всього

199792,92

391940

 280290

 543790,09

 358107,12

 127615,94

 346536,62

 454046.5

 328622.94

100200.31 

336076,08 

754461,02 4221479,06

 

 

Протягом 2016-2017 навчального року  завдяки співпраці з батьками, допомогою відділу освіти та наданням шефської допомоги ПАТ «ПівдГЗК» та за підтримки Інгулецької районної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України»  у дитячому садочку були виконані наступні  роботи:

 

Місяць

Виконані роботи

1

Березень

2017

       Виконали капітальний ремонт центрального міжкорпусного переходу та лівого крила середнього корпусу (вирівняли стіни, натягнули стелю, замінили плафони, карнизи, штори, застелили підлогу лінолеумом

       Виготовили шафи видвижні для пожежних щитків

       У кабінеті методиста зробили ремонт встановили натяжну стелю,вирівняли та пошпаклювали стіни, замінили розетки, вимикачі, поклеїли шпалери, пофарбували вікна та підлогу.

       Пофарбували коридори I,II,III корпусів до нового навчального року

 

Квітень 2017

       Замінили труби холодного,гарячого водопостачання груп №1, №2 та пральні;

       Група №2 придбали рушники -40шт,тюль-16м.п, меблі за проектом

       Встановили натяжну стелю   на сходових клітинах середнього корпусу

3

Червень

2017

       Пофарбували майданчики, спортивний інвентар, обладнання

       Замінили групові двері на канадку у кількості - 9шт

       Група №1 придбали рушники -3шт,постільна білизна-19шт,наматрацник - 8шт,подушки-8шт.

       Група №7 зробили ремонт в умивальній кімнаті замінили каналізаційну систему, кахель,пофарбували селю та    стіни. Придбали рушники -28шт, постільну білизну-5комп, наматрацник-6шт, покривало-2шт.

       Група №10 придбали наматрацники -5шт, пофарбували – столи,стільчики,двері, підлогу,замінили двері.

4

Серпень

2017

       Група №8 зробили ремонт у роздягальні встановили стелю, поклеїли

шпалери, пофарбували панелі, поклали лінолеум, встановили плінтуса, замінили вимикачі

       Група №3 пофарбували підлогу, столи, стільчики.

       Група №4 придбала наматрасник-1шт, тюль-4шт, карнизи - 4шт

       Група №5 придбали наматрацники -4шт, каструлі-3шт,відро -1шт.

 

 

 

urok-ua.com > Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
счетчик посещений Вчитель інфо